Acta Universitatis Lodziensis. Studies in the Teaching Polish to Foreigners Cover Image

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
Acta Universitatis Lodziensis. Studies in the Teaching Polish to Foreigners

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Subject(s): Social Sciences, Language and Literature Studies
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 0860-6587
Online-ISSN: 2449-6839
Status: Active

 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • Issue No. 17
 • Issue No. 18
 • Issue No. 19
 • Issue No. 20
 • Issue No. 21
 • Issue No. 22
 • Issue No. 23
 • Issue No. 24
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Rocznik „Acta Universtitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” (KPC), wydawany przez Uniwersytet Łódzki w serii „Acta Universitatis Lodziensis”, ukazuje się od roku 1987 i jest najstarszym w Polsce czasopismem przedstawiającym problemy nauczania języka polskiego jako obcego (JPJO). W latach 1987-2009 pismo było związane ze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ,  ośrodkiem uniwersyteckim kształcącym – nieprzerwanie od 1952 roku – cudzoziemców z całego świata Od 2010 roku Redakcja KPC mieści się w Katedrze Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej na Wydziale Filologicznym UŁ. Każdy tom „Kształcenia Polonistycznego Cudzoziemców” jest recenzowany. Tom z roku 1987, inicjujący serię, nazywamy tomem zerowym, ponieważ  jako tom próbny nie został on opatrzony numerem.

W „Kształceniu Polonistycznym Cudzoziemców” publikowali badacze problemów nauczania kultury polskiej i JPJO z kraju i zagranicy. Wielu z nich to naukowcy rozpoznawani dziś w całym środowisku glottodydaktyki polonistycznej. W kilku rocznikach KPC zostały opublikowane materiały z ważnych konferencji glottodydaktycznych, w innych monografie naukowe, których autorzy podjęli tematy związane z nauczaniem języka polskiego jako obcego, a w kolejnych – zbiory artykułów.

„Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” znajduje się od 2010 r. w części B wykazu czasopism punktowanych MNiSW; za artykuły opublikowane w latach 2010 i 2011 r. przyznawano 6 p., w latach  2012-14; 5 p., za prace publikowane w latach 2015 i 2016 przyznaje się po 8 p.

Cel i zakres tematyczny

Czasopismo upowszechnia badania humanistyczne z zakresu glottodydaktyki polonistycznej – zamieszcza prace dotyczące różnorodnych zagadnień nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, także w porównaniu z nauczaniem innym języków. Prace, które są publikowane w „Kształceniu Polonistycznym Cudzoziemców”, przedstawiają problemy nauczania języka polskiego jako obcego z perspektywy lingwistyki, pedagogiki, nauk o komunikacji, kulturoznawstwa, psychologii, psycholingwistyki, socjologii i in. Odbiorcami prac są specjaliści nauczający języka polskiego jako obcego/drugiego w kraju i za granicą oraz badacze zainteresowani problematyką glottodydaktyczną.