Standard Polish vs. common Polish in glottodidactics Cover Image

Norma wzorcowa vs norma użytkowa a glottodydaktyka
Standard Polish vs. common Polish in glottodidactics

Author(s): Beata Grochala
Subject(s): Social Sciences, Language and Literature Studies, Education
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: standard Polish;common Polish;language correctness;Polish as a foreign language textbooks;norma wzorcowa;norma użytkowa;poprawność językowa;podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego

Summary/Abstract: The article presents the issue of the difference between standard and common Polish in glottodidactics. The analysis of a few randomly selected Polish as a foreign language textbooks shows various approaches to the problem. Therefore, the author concludes that there is a need to examine the role of both language varieties in teaching Polish as a foreign language.W artykule został przedstawiony problem normy wzorcowej w opozycji do normy użytkowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego (jpjo). Analiza kilku, losowo wybranych podręczników do nauczania jpjo pokazuje, że norma realizowana jest tam rozmaicie. Stąd postulat, aby zagadnienie to poddać szerszej refleksji glottodydaktycznej i zastanowić się nad rolą obu norm w nauczaniu jpjo.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 22
  • Page Range: 87-98
  • Page Count: 12
  • Language: Polish