REVIEWS Cover Image

RECENZJE
REVIEWS

Author(s): Grażyna Zarzycka, Grzegorz Rudziński, Beata Grochala
Subject(s): Language and Literature Studies, Review
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Summary/Abstract: Grażyna Zarzycka ‒ Iwona Dembowska, Aneta Strzelecka, Amelia Zawada, Spacerkiem po Łodzi i okolicy. Teksty i ćwiczenia do nauki języka polskiego dla cudzoziemców, Wydawnictwo „Piktor”, Łódź 2011, ss. 130, format A4 Grzegorz Rudziński ‒ Seria wydawnicza „Testy Ogólne i Specjalistyczne z Języka Polskiego jako Obcego Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ”, red. G. Zarzycka. Omówienie na tle specyfiki nauczania w łódzkim Studium Beata Grochala ‒ Halina Goszczyńska, Mirosława Magajewska, Od przypadka do przypadka. Przewodnik dla cudzoziemców po fleksji imiennej języka polskiego wraz ze zbiorem ćwiczeń, cz. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 330

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 20
  • Page Range: 397-406
  • Page Count: 10
  • Language: Polish