Review of the book by Michalina Biernacka:  Znajdź z polskim wspólny język. Fonetyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego [Find a shared language with Polish. Phonetics in teaching Polish as a foreign language], Łódź 2016, pp. 239. Cover Image

Michalina Biernacka, Znajdź z polskim wspólny język. Fonetyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Poradnik metodyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 239
Review of the book by Michalina Biernacka: Znajdź z polskim wspólny język. Fonetyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego [Find a shared language with Polish. Phonetics in teaching Polish as a foreign language], Łódź 2016, pp. 239.

Author(s): Beata Grochala
Subject(s): Foreign languages learning, Book-Review
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: teaching Polish as a foreign language; phonetics
  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 24
  • Page Range: 285-289
  • Page Count: 5
  • Language: Polish