Philosophy and Sayings Cover Image

FILOZOFIA DHE TË FOLURIT
Philosophy and Sayings

Author(s): Blerim Latifi
Subject(s): Philosophy
Published by: Qendra Për Studime Humanistike »Gani Bobi« Prishtinë
Keywords: Philosophy ; Sayings

Summary/Abstract: MIJËRA VJET MË VONË HAJDEGERI “QENIEN QË FLET” TË HERAKLITIT DO TA SHNDËRROJË NË “QENIEN QË BANON NË GJUHË”. ME KËTË QENIA E HUMBET PËRCAKTIMIN SI KATEGORIA MË E PËRGJITHSHME, QË NGËRTHEN REALITETIN, SIÇ E GJEJMË P.SH. TE HEGELI. KËTË PËRCAKTIM E MERR GJUHA. KRITIKA E LOGOCENTRIZMIT DO TA SHTËPIZOJË NË GJUHË EDHE VETË MENDIMIN.

  • Issue Year: 2004
  • Issue No: 03
  • Page Range: 017-017
  • Page Count: 1
  • Language: Albanian