KAOSI Cover Image

KAOSI
KAOSI

Author(s): Blerim Latifi
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Qendra Për Studime Humanistike »Gani Bobi« Prishtinë
Keywords: KAOSI ; Gjithçka

Summary/Abstract: Bota moderne kishte nisur me një vizion antropocentrik: njeriu është qendra dhe zotëruesi i Botës. Gjithçka është nën këmbët e tij. Brenda këtij vizioni historia u kuptua me terma industrial, si një prodhim i planifikuar dhe i kontrolluar i një rezultati. Dija shkencore, e ngarkuar me përmbushjen e këtij vizioni, doli në fakt njëri ndër asgjësuesit kryesor të tij. Ky asgjësim, mes tjerash, ndodhi përmes dëbimit që i bëri dija shkencore teleologjisë (doktrina mbi qëllimet e botës) nga bota dhe përmes zbulimit të përmasave të reja të saj, të pakonceptuara nga kozmologjitë religjioze, të cilat i caktonin kufij botës, me çka implikohej përcaktimi i qendrës së saj diku. Vetë ideja e Zotit e nënkupton nocionin e një bote të limituar.

  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 10-11-12
  • Page Range: 083-085
  • Page Count: 3
  • Language: Albanian