Nuk ka shpëtim nga ideologjitë Cover Image

Nuk ka shpëtim nga ideologjitë
Nuk ka shpëtim nga ideologjitë

Author(s): Blerim Latifi
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Qendra Për Studime Humanistike »Gani Bobi« Prishtinë
Keywords: shpëtim ; ideologjitë ;

Summary/Abstract: Dijet humane gjithmonë kanë pasur probleme me ideologjitë. Shumë herë ideologjitë e kanë shitur vetën për shkencë dhe dijet shkencore humane shumëherë kanë rënë në grackën e ideologjive. Kjo ka ndodhur ngase aty ku gërmon dija humane aty është edhe ideologjia. Megjithëse këto dy nocione janë shumë komplekse këtu ideologjia merret në kuptimin që i jep asaj Sartor, si një tërësi idesh të shndërruara në besim. Në anën tjetër dijet humane janë përpjekje për të dhënë shpjegime objektive, me pretendime shkencore, për realitetin njerëzor. Dy nga trajtat e dijeve humane që kanë pasur shumë probleme me ideologjinë janë sociologjia dhe filozofia. Sidomos kjo e fundit ka raporte shumë komplekse me ideologjinë. Filozofia ka treguar në shumë raste se brenda diskursit të saj gjendet embrionet e negacionit të saj. Cilat janë këto embrione?

  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 06-07
  • Page Range: 013-016
  • Page Count: 4
  • Language: Albanian