Matica Srpska Journal of Social Sciences Cover Image

Зборник Матице српске за друштвене науке
Matica Srpska Journal of Social Sciences

Publishing House: Матица српска
Subject(s): Social Sciences
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 0352-5732
Online-ISSN: 2406-0836
Status: Active

 • 2006
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 120
 • Issue No. 121
 • Issue No. 122
 • Issue No. 124
 • Issue No. 125
 • Issue No. 127
 • Issue No. 128
 • Issue No. 130
 • Issue No. 131
 • Issue No. 132
 • Issue No. 133
 • Issue No. 134
 • Issue No. 135
 • Issue No. 136
 • Issue No. 137
 • Issue No. 138
 • Issue No. 139
 • Issue No. 140
 • Issue No. 141
 • Issue No. 142
 • Issue No. 143
 • Issue No. 144
 • Issue No. 145
 • Issue No. 146
 • Issue No. 147
 • Issue No. 148
 • Issue No. 149
 • Issue No. 150
 • Issue No. 151
 • Issue No. 152
 • Issue No. 153
 • Issue No. 154
 • Issue No. 155-156
 • Issue No. 157-158
 • Issue No. 159-160
 • Issue No. 161
 • Issue No. 162
 • Issue No. 163
 • Issue No. 164
 • Issue No. 165
 • Issue No. 166
 • Issue No. 167
 • Issue No. 168
 • Issue No. 169
 • Issue No. 170
 • Issue No. 171
 • Issue No. 172
 • Issue No. 173
 • Issue No. 174
 • Issue No. 175
 • Issue No. 176
 • Issue No. 177
 • Issue No. 178
 • Issue No. 179
 • Issue No. 180
 • Issue No. 181
 • Issue No. 182
 • Issue No. 183
 • Issue No. 184
 • Issue No. 185
 • Issue No. 186
 • Issue No. 187
 • Issue No. 188
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

The Matica Srpska Journal of Social Sciences (Zbornik Matice srpske za društvene nauke) was first published in 1950. Until the 10th volume (1955) it was published as Naučni zbornik: serija društvenih nauka (Scientific Journal: Social Sciences Series), from the 11th volume (1956) as Zbornik za društvene nauke (Journal of Social Sciences) and from the 76th volume (1984) under the same name as today.

Editorial board

Главни и одговорни уредник
Проф. др Рајко БУКВИЋ (Београд)

Чланови Уредништва
Проф. др Бошко БОЈОВИЋ (Париз, Француска)
Проф. др Милан БРДАР (Београд)
Проф. др Костас ДУЗИНАС (Лондон, Велика Британија; Атина, Грчка)
Проф. др Бранислав ЂУРЂЕВ (Нови Сад)
Др Миша ЂУРКОВИЋ (Београд)
Проф. др Владимир Јаковљевич ЗАХАРОВ (Нижњи Новгород, Русија)
Проф. др Ђорђе ИГЊАТОВИЋ (Београд)
Проф. др Милош КОВИЋ (Београд)
Академик Милица КОСТИЋ (Подгорица, Црна Гора)
Проф. др Митко КОТОВЧЕВСКИ (Скопље, Македонија)
Проф. др Милош МАРЈАНОВИЋ (Београд)
Проф. др Милован МИТРОВИЋ (Београд)
Др Драго ЊЕГОВАН (Нови Сад)
Др Александра ПАВИЋЕВИЋ (Београд)
Проф. др Драган ПРОЛЕ (Нови Сад)
Проф. др Миломир СТЕПИЋ (Београд)
Проф. др ХУАНГ Пинг (Пекинг, Кина)
Проф. др Срђан ШЉУКИЋ (Нови Сад)

Секретар уредништва
Владимир М. НИКОЛИЋ