Local policies for gender equality in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Lokalne politike za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini
Local policies for gender equality in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Edita Miftari
Subject(s): Gender Studies, Politics and society, Evaluation research, Sociology of Politics, Identity of Collectives
Published by: Fondacija CURE
Keywords: Local policies; Bosnia and Herzegovina; Gender studies; Gender equality; local communities; Reform process; Social development;
Summary/Abstract: Primjena i unaprjeđenje principa ravnopravnosti spolova u lokalnim zajednicama je od ključnog značaja za razvoj Bosne i Hercegovine. Lokalne zajednice funkcionišu u skladu s principima rada lokalne samouprave, te zbog toga imaju specifičnu vrstu odgovornosti i obavezu da poštuju i primjenjuju principe, standarde i obaveze koje proizilaze iz zakona, strategija, politika i programa na nivou entiteta Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, uključujući regionalne i međunarodne dokumente i standarde. Stoga je izuzetno važno da se pitanja ravnopravnosti spolova shvate kao dio svih razvojnih i reformskih procesa, čiji je konačni cilj da doprinesu, kako makrodimenziji razvoja društva, tako i mikrodimenziji poboljšanja kvaliteta života svih pojedinaca i pojedinki. Uvođenje i unaprjeđenje ravnopravnosti spolova u lokalnim zajednicama zahtijeva krupne promjene u načinu upravljanja koje mora biti usmjereno na građane/ke i na rezultate. Ovaj Izvještaj pokazuje trenutno stanje na terenu kada su u pitanju lokalne politike za ravnopravnost spolova koje je neophodno usvojiti kako bi se poduzeli koraci koji u konačnici vode ka pozitivnim promjenama u društvu.

  • Page Count: 117
  • Publication Year: 2017
  • Language: Bosnian