2003-2015: ERA OF MECHANISMS FOR GENDER EQUALITY Cover Image

2003–2015: ERA MEHANIZAMA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
2003-2015: ERA OF MECHANISMS FOR GENDER EQUALITY

Author(s): Edita Miftari
Subject(s): Politics, Gender Studies, Government/Political systems, Social differentiation, Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today)
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: women; political life; BiH; Dayton accords; gender equality; mechanisms;
Summary/Abstract: Ovo poglavlje obrađuje žensku politiku i angažmane najaktivnijih političarki u BiH od usvajanja Zakona o ravnopravnosti spolova 2003. godine do trenutka pisanja ovog poglavlja 2015. godine. Usvajanje ovog Zakona se u historiji bh. ženske politike postavlja kao prekretnica u ženskoj političkoj participaciji, a najviše zato što je rodna kvota od 40% koju uvodi dovela i do harmonizacije drugih ključnih zakonskih odredbi, kao što su odredbe Izbornog zakona BiH, o čemu će također biti riječi u poglavlju koje slijedi. Jedan od vrlo važnih momenata u ženskom političkom udruživanju, pored udruživanja unutar političkih partija u različite forume, asocijacije i aktive, predstavlja i formiranje prvog nadstranačkog kluba u Parlamentu Federacije BiH 2013. godine. Stoga će ovo poglavlje obraditi izazove i prepreke sa kojima su se susretale federalne parlamentarke u implementiranju ove inicijative. Ovo poglavlje će obraditi i segment izvršne vlasti u BiH, s obzirom da posljednjih godina žene obnašaju sve više izvršnih funkcija na svim nivoima u BiH, ali će također biti riječi i o unutarstranačkim strukturama nekih političkih partija, odnosno o položaju žena na pozicijama odlučivanja unutar njihovih političkih opcija. Za kraj, ovo poglavlje će kratko predstaviti i nove nade na političkoj sceni u BiH koje predstavljaju budućnost bh. ženske politike.

  • Page Range: 58-95
  • Page Count: 38
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian