Political participation of women in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Politička participacija žena u Bosni i Hercegovini
Political participation of women in Bosnia and Herzegovina

Analysis of the participation of women on party lists and the final results of the 2014. general elections

Author(s): Edita Miftari
Subject(s): Politics, Gender Studies, Sociology, Government/Political systems, Electoral systems
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: women; political participation; BiH; elections 2014;
Summary/Abstract: Iako prve studije o rodnoj neravnopravnosti u domenu političke participacije datiraju s početka prošlog vijeka, značajan razvoj interdisciplinarnog pristupa u izučavanju faktora o političkoj participaciji žena se dogodio tek osamdesetih i devedesetih godina ekspanzijom feminističke teorije. Shodno ovome, ključ za izučavanje političke socijalizacije i participacije žena postaje povezivanje političkih nauka, sociologije, psihologije i feminističke teorije, odnosno rodnih studija.

  • E-ISBN-13: 978-9958-536-24-3
  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-24-3
  • Page Count: 64
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian