Evaluation of the work of judges in the Republic of Serbia Cover Image

Vrednovanje rada sudija u Republici Srbiji
Evaluation of the work of judges in the Republic of Serbia

Author(s): Smilja Spasojević
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Public Law, Evaluation research
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; Constitutional Court; judiciary; judges; work evaluation; criterion; normative framework; rulebook on criteria; Republic of Serbia;
Summary/Abstract: U vezi sa novim sistemom vrednovanja rada sudija u Srbiji, opravdano je gajiti velika očekivanja. Bez uspostavljenog sistema proverljivosti uspešnosti, kroz jasno propisan sistem ocenjivanja, teško je bilo očekivati da će u stanju haotičnosti i neizvesnosti, koje je pogodilo srpsko pravosuđe, svest sudija o sopstvenoj odgovornosti biti podignuta na viši nivo. Radi što uspešnije primene Pravilnika o vrednovanju rada sudija u toku je pilot projekat primene Pravilnika u nekoliko sudova u Srbiji, koji traje do kraja 2014. godine. Prvi rezultati i utvrđene dobre i loše strane u sprovođenju sistema ocenjivanja sudija će se sumirati odmah početkom 2015. godine. S tim u vezi, nerealno je gajiti očekivanja da su sva predviđena rešenja idealna, ali svakako su dobar uvod u uvođenje sistema sudijske odgovornosti. Naravno da se očekuje revizija onih rešenja za koja se pokaže da nisu uspešno sprovodljiva u praksi. Potpuno je jasno da Pravilnik o vrednovanju rada sudija nije po meri svih koji su učesvovali u njegovom donošenju, te da je isti rezultat kompromisa. Koliko su kritike na račun ovog akta osnovane, najbolje će se pokazati nakon procene uspešnosti sprovođenja pilot projekta primene Pravilnika. Ipak, za pohvalu je smelo uvođenje i definisanje kriterijuma kvaliteta rada sudija prilikom vrednovanja i ocenjivanja, visoko postavljeni procenti za vrednovanje kvantiteta rada, strogo postavljen sistem odgovornosti za utvrđeno neuspešno obavljanje sudijske funkcije, kao i koncentracija odgovornosti za sprovođenje postupka ocenjivanja od strane samo jednog organa, a to je VSS. Dobijene ocene u postupku vrednovanja rada, upisivaće se u lične listove sudija. Ovakav sistem ocenjivanja transparentno stavlja sudijama u izgled kako će izgledati celokupan postupak i koja ocena odgovara ostvarenim rezultatima u radu. Međutim, na poteškoće se može naići prilikom sprovođenja postupka ocenjivanja. Do sada se uočilo da sudije nerado pristaju da učestvuju u radu komisija, u postupku ocenjivanja svojih kolega, kao i da im nova zaduženja donose samo dodatne obaveze, a priliv predmeta im se zbog toga ne smanjuje. Osim izazova sprovođenja samog postupka ocenjivanja, veliki rizik predstavlja i rangiranje rezultata rada kroz samo tri stupnja ocenjivanja. Nekada će razlike u ostvarenim rezultatima rada biti ogromne, ali će zbog visoko propisanog raspona ocena, sudije biti ocenjene istom ocenom. Sa druge strane, nekada minimalne razlike u osvarenim rezultatima, zbog nefleksibilnosti uspostavljenih granica između ocena, rezultiraće svrstavanjem u različite stupnjeve uspešnosti. Sve to može rezultirati da sistem ocenjivanja neće ostvarivati svoju svrhu. U svakom slučaju, važeći sistem ocenjivanja sudija u Republici Srbiji ima za cilj sprovođenje politike napredovanja sudija u karijeri, a ne sprovođenje represivnih mera i kažnjavanja zbog neuspešnog vršenja sudijske funkcije.

  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2014
  • Language: Serbian