Disciplinary responsibility of judges in the Republic of Serbia Cover Image

Disciplinska odgovornost sudija u Republici Srbiji
Disciplinary responsibility of judges in the Republic of Serbia

Author(s): Smilja Spasojević
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Law; Responsibility; Judges; Serbia;

Summary/Abstract: Sudski rad se koriguje preventivnim i represivnim merama. U red preventivnih mera spada korektivni faktor kroz delovanje predsednika suda, koji je prvi na potezu u slučaju uočenih nepravilnosti u radu nekog od nosilaca pravosudnih funkcija. Njegova uloga je da posreduje između nezadovoljnih učesnika u postupku i samog sudije, jer upravo stranke najčešće ukazuju na postojanje (eventualne) nepravilnosti u radu sudije. Pored podnošenja pritužbi na rad sudije od strane stranaka, postoje i drugi načini da se uoči poremećaj u radu nekog sudije. To mogu biti rezultati rada prikazani kroz izveštaj o radu, nepoštovanje radne discipline, nedolično ponašanje koje primete drugi zaposlenici i kolege i slično. Ukoliko se radi o indicijama koje ukazuju da je došlo do većih nepravilnosti u toku obavljanja sudijskog poziva, dolazi sprovode se represivnije mere prema sudiji, kako bi se utvrdila osnovanost takvih tvrdnji. Kada se iscrpe preventivna sredstva, kroz prikupljanje podataka i izjašnjenja od strane sudija i stranaka, u zavisnosti od stepena i vrste povrede, prelazi se na represivne mere. U sledeću fazu prelazi se zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na nesavesno vršenje sudijske funkcije ili ponašanje nedostojno sudijskog poziva. Ta faza podrazumeva preduzimanje radnji radi utvrđivanja da li ima potrebe disciplinski goniti sudiju, a posle eventualno i pokretanje i sprovođenje disciplinskog postupka, te u slučaju utvrđenog postojanja disciplinskog prekršaja i izricanje odgovarajuće disciplinske sankcije.

  • Issue Year: 6/2015
  • Issue No: 20
  • Page Range: 59-72
  • Page Count: 14
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian