Settlement of Disputes by the Croatian Regulatory Body in Electronic Communications Cover Image

Rješavanje sporova pred hrvatskim regulatornim tijelom u elektroničkim komunikacijama
Settlement of Disputes by the Croatian Regulatory Body in Electronic Communications

Author(s): Marko Turudić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Public Law, ICT Information and Communications Technologies
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; HAKOM; electronic communications; dispute; Republic of Croatia; ZEK; European Court of Justice;
Summary/Abstract: Hrvatski sustav rješavanja sporova operatera i korisnika i operatera u potpunosti je usklađen s regulatornim okvirom EU za elektroničke komunikacije. Također, cijeli sustav smatram dobro postavljenim. Zakonska rješenja ZEK-a su u velikoj mjeri kvalitetna, a HAKOM je tijelo koje je dokazalo sposobnost kvalitetnog rješavanja sporova. Prije svega treba pohvaliti gotovo isključivo rješavanje sporova između operatera u roku od četiri mjeseca, bez primjene mogućnosti produljivanja navedenog roka u iznimnim situacijama. Također, bitno je ponoviti kako direktive ne navode rok u kojem bi se sporovi krajnjih korisnika i operatera trebali riješiti. Stoga je pohvalno što je zakonodavac kao krajnji rok stavio četiri mjeseca (kao i kod sporova između operatera). Budući da kod ovih sporova ne postoji mogućnost prekoračenja roka od četiri mjeseca, zaštita krajnjih korisnika se stavlja na višu razinu. Ipak, postoje određeni elementi koje bi trebalo popraviti. Tako smatram kako zakonodavac treba razmisliti o implementiranju članka 20 stavka 2 Okvirne direktive u ZEK. Navedenim stavkom se daje mogućnost državama članicama da donesu odredbu kojom se državnom regulatornom tijelu omogućuje odbijanje rješavanja spora obvezujućom odlukom ako postoje drugi mehanizmi, posebno posredovanje (medijacija), koji bi bolje doprinijeli pravovremenom rješavanju spora. Uvođenje takve odredbe moglo bi pozitivno djelovati na pravni okvir rješavanja sporova između operatera. U tim sporovima odlučuje se o privatnopravnim interesima, sa nikakvim (ili minimalnim) zadiranjem u javne financijske interese, te bi mirenje moglo biti uspješna alternativa u postupcima pred HAKOM-om. Postupci mirenja bi mogli biti neformalniji, brži i efikasniji, rješavajući sporove a time i rasterečujući sam HAKOM. Također, smatram kako bi zakonodavac trebao razmisliti o brisanju odredbe članka 20 stavku 5 ZEK-a, kojom je propisano kako postupak rješavanja spora operatera pred HAKOM-om ne isključuje pravo bilo koje stranke u sporu na pokretanje sudskog postupka pred nadležnim sudom. Takva odredba doprinosi jačanju pravne nesigurnosti u rješavanju sporova operatera, te opterećuje hrvatski pravni sustav kroz moguće rješavanje istog spora pred dva različita pravna foruma. Kako je navedena odredba implementirana u ZEK na temelju Okvirne direktive, nadam se kako će biti brisana u predstojećem regulatornom okviru za elektroničke komunikacije EU.

  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2015
  • Language: Croatian