Anti-corruption measures in a new non-public regulatory framework of the European Union Cover Image

Antikoruptivne mjere u novom javnonabavnom regulatornom okviru Europske unije
Anti-corruption measures in a new non-public regulatory framework of the European Union

Author(s): Marko Turudić
Subject(s): Law on Economics, EU-Legislation
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Law; Work of Judges;Evaluation;

Summary/Abstract: Postupcima javne nabave alocira se značajan dio sred­ stava svake države. Proračunskom potrošnjom kroz postupke javne nabave država ima priliku, izravno i neizravno, svrhovito utjecati na rast BDP­a. Tako po­ stoje procjene da javne nabave čine oko 19 % BDP­a Europske unije (EU), dok je u Republici Hrvatskoj taj postotak nešto niži i čini oko 12 % BDP­a 1. Upravo zbog tolike alokacije javnih resursa, postupci javne na­ bave su iznimno osjetljivi na koruptivne djelatnosti, što čini snažan pravni antikoruptivni okvir ključnim za njihovo učinkovito i zakonito korištenje. Korupcija u postupcima javne nabave ima višestruke negativne učinke. Prije svega, iznimno negativno utječe na učin­kovitu i racionalnu javnu potrošnju. Također, kroz do­djeljivanje javnonabavnih ugovora korumpiranim po­ nuditeljima, održavaju se na tržištu ponuditelji koji nisu u stanju sudjelovati u tržišnoj utakmici na temelju vlastite konkurentnosti, te to dovodi do značajnog na­ rušavanja tržišnog natjecanja i općenitog gospodarskog rasta zemlje.

  • Issue Year: 7/2016
  • Issue No: 25
  • Page Range: 3-8
  • Page Count: 6
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian