Anti-corruption measures in the new EU public procurement regulatory framework Cover Image

Antikoruptivne mjere u novom javnonabavnom regulatornom okviru Europske unije
Anti-corruption measures in the new EU public procurement regulatory framework

Author(s): Marko Turudić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Public Law, Law on Economics, Corruption - Transparency - Anti-Corruption
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; public procurement; procedure; ZJN; corruption; anticorruption measures; EU legislation; Republic of Croatia;
Summary/Abstract: Korupcija u postupcima javne nabave ima višestruke negativne učinke. Osim direktnog ekonomskog troška za proračune država članica, također i podriva povjerenje građana, ali i nekorumpiranih ponuditelja u postupke javne nabave. Novim javnonabavnim regulatornim okvirom EU suzbijanje korupcije i transparentnost u postupcima javne nabave postavljeni su među glavne ciljeve. Šest je glavnih mjera kojima se pokušava suzbiti korupcija u postupcima javne nabave. To su odredbe o isključenju ponuditelja, o pojačavanju transparentnosti postupaka, o prethodnoj provjeri tržišta, o prijevari i sukobu interesa, o poticanju korištenja elektroničkih alata u postupcima javne nabave i o izmjenama javnonabavnog ugovora tijekom njegova trajanja. Kao što sam već naglasio, smatram kako će neke od navedenih mjera imati pozitivnog učinka na suzbijanje korupcije u javnonabavnim postupcima u Republici Hrvatskoj, dok će neke vjerojatno biti manje uspješne. Crta razgraničenja uspješnosti i neuspješnosti navedenih mjera je u obveznosti njihove primjene, odnosno moraju li ih javni naručitelji primjenjivati ili je primjena odredbi ostavljena njihovoj diskrecijskoj ocjeni. Dosadašnje djelovanje javnih naručitelja u Republici Hrvatskoj naučilo nas je da se odredbe ZJN-a čija je primjena ostavljena diskreciji javnih naručitelja primjenjuju malo, te posljedično imaju mali utjecaj na javnonabavni pravni sustav Republike Hrvatske. gospodarstva je u travnju 2016. završilo prijedlog novog ZJN-a, u koji su implementirane nove javnonabavne direktive EU. Nažalost, taj prijedlog zakona nije došao do Sabora, a zbog raspuštanja Sabora 15. srpnja 2016. upitno je u kojem vremenskom roku se može očekivati izglasavanje novog ZJN-a. Ministarstvo gospodarstva donijelo je mišljenje u kojem govori o izravnom učinku novih javnonabavnih Direktiva u Republici Hrvatskoj. U mišljenju navodi kako bi javni naručitelji u postupcima javne nabave velike vrijednosti, započetim od 18. travnja 2016, uz odredbe Zakona o javnoj nabavi morali uzeti u obzir i odredbe Direktive 2014/24/EU i Direktive 2014/25/EU koje su bezuvjetne i dovoljno određene, te posebno ističe ESPD. Ipak, kako većina antikorupcijskih mjera novog javnonabavnog regulatornog okvira nije primjenjiva bezuvjetno, smatram kako će se moći početi primjenivati tek donošenjem novog ZJN-a.

  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2016
  • Language: Croatian