Settling disputes before the Croatian regulatory body in electronic communications Cover Image

Rješavanje sporova pred hrvatskim regulatornim tijelom u elektroničkim komunikacijama
Settling disputes before the Croatian regulatory body in electronic communications

Author(s): Marko Turudić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, ICT Information and Communications Technologies
Published by: Fondacija Centar za javno pravo

Summary/Abstract: O pravnom okviru pružanja usluga elektronickih komunikacija ovisi ucinkovitost samog tržišta, ali i kvaliteta zaštite sudionika, kako korisnika tako i pružatelja usluga. Najvažniji dio tog pravnog okvira u Republici Hrvatskoj je Zakon o elektronickim komunikacijama (ZEK). Navedenim zakonom ureduju se instituti rješavanja sporova. Tim zakonskim clancima, Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti (HAKOM) odreduje se kao tijelo nadležno za rješavanje sporova izmedu samih pružatelja usluga elektronickih komunikacija, ali i sporova izmedu krajnjih korisnika i tih istih pružatelja usluga. To je samo još jedna u nizu HAKOM­ovih ovlasti kojima se potvrduje HAKOM­ova uloga nadzora tržišta elektronickih komunikacija. Ipak, navedene ovlasti se izdvajaju iz nekoliko razloga. Prije svega, rješvanjem navedenih sporova, HAKOM cesto odlucuje u sporovima velike vrijednosti izmedu pružatelja usluga, cime direktno utjece na njihov položaj na tržištu i nastavak poslovanja. Dalje, odlucujuci u sporovima izmedu krajnjih korisnika i pružatelja usluga, cesto sprjecava grubo kršenje prava najmanje za šticenih sudionika tržišta elektronickih komunikacija.

  • Issue Year: 7/2016
  • Issue No: 25
  • Page Range: 90-95
  • Page Count: 6
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian