An Irishman in tsarist service. Piotr Lacy - field marshal and general-governor of Livonia Cover Image

Irlandczyk na służbie carskiej. Piotr Lacy – feldmarszałek i generał-gubernator Inflant
An Irishman in tsarist service. Piotr Lacy - field marshal and general-governor of Livonia

Author(s): Tomasz Ciesielski
Subject(s): History
Published by: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

  • Page Range: 227-266
  • Page Count: 40
  • Publication Year: 2012
  • Language: Polish