MEDAR-I PRINCIPALS OF DISTRIBUTION PERIOD: RODOP EXCHANGE AND GARBİ TRAKYA EXAMPLES Cover Image

DAĞILMA DÖNEMİ’NİN MEDAR-I İFTİHARLARI: RODOP MUVAKKATESİ VE GARBİ TRAKYA MÜSTAKİLESİ ÖRNEKLERİ
MEDAR-I PRINCIPALS OF DISTRIBUTION PERIOD: RODOP EXCHANGE AND GARBİ TRAKYA EXAMPLES

Author(s): Kader Özlem
Subject(s): Military history, Culture and social structure , Studies in violence and power, Social Informatics, Sociology of Culture, 19th Century, Pre-WW I & WW I (1900 -1919)
Published by: Sage Yayınları

Summary/Abstract: Çalışmada, 3 Mart 1878’de imzalanan Ayestafanos (Yeşilköy) Antlaşması’nın 130. yıldönümünde Rodoplar’da antlaşması sonrası dönemde Rus ve Bulgar Mezalimine karşı ortaya çıkmış olan Türk Direniş’i ele alacağız. İkinci bölümde ise, Tarihteki ilk Türk cumhuriyeti olma unvanına sahip olan Garbi Trakya Müstakil Hükümeti’ne veya daha doğru bir ifade ile Batı Trakya Türk Cumhuriyeti’ne değineceğiz.

  • Issue Year: 1/2009
  • Issue No: 3
  • Page Range: 118-125
  • Page Count: 8
  • Language: Turkish