Constitutional and Legislative Framework Cover Image

Ustavni i zakonodavni okvir
Constitutional and Legislative Framework

Author(s): Midhat Izmirlija
Subject(s): Gender Studies, Constitutional Law, Human Rights and Humanitarian Law, Civil Society, Politics and law, Social development
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Bosnia and Herzegovina; constitution; legal framework; gender studies; gender equality; human rights; discrimination; gender discrimination;
Summary/Abstract: Bosna i Hercegovina (BiH) jedna je od država sa složenim ustavnim sistemom. Iako Ustav BiH ne sadrži izričite odredbe koje se odnose na ravnopravnost žena i muškaraca, zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda predstavlja jedan od stubova ustavnog sistema. Ustav BiH tako utvrđuje da će se svim osobama u BiH bez diskriminacije osigurati uživanje prava i sloboda predviđenih Ustavom ili međunarodnim sporazumima koji su navedeni u Aneksu I Ustava. Zabrana diskriminacije izričito uključuje zabranu diskriminacije po osnovu spola (član II/4 Ustava BiH). Također, potrebno je podsjetiti da se Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i dodatni protokoli (EKLJP) primjenjuju direktno u BiH (član II/2 Ustava BiH), a da se u Aneksu I navodi popis dodatnih sporazuma o ljudskim pravima koji se neposredno primjenjuju u BiH (uključujući i Konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije žena te Konvenciju o državljanstvu udatih žena).

  • Page Range: 123-135
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bosnian