Feminist Theory, Science and Research in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Feministička teorija, nauka i istraživanja u Bosni i Hercegovini
Feminist Theory, Science and Research in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Midhat Izmirlija, Amila Ždralović
Subject(s): Gender Studies, History of ideas, Gender history, Social development, Social differentiation, Social Theory
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Feminism; feminist theory; Bosnia and Herzegovina; history of feminism; gender studies; gender equality; feminist research; history of gender studies;
Summary/Abstract: U ovom radu je predstavljena feministička teorija i istraživanja u periodu od 1995. godine do danas u Bosni i Hercegovini. U radu se identificiraju institucionalni i vaninstitucionalni centri oko kojih se okupljaju teoretičarke i teoretičari, razgovaraju o feminističkim temama te u kojima se razvijaju neformalni i formalni programi edukacije iz oblasti rodnih/ženskih studija i provode naučnoistraživački projekti. U prvom dijelu rada, predstavljena je formalna institucionalizacija rodnih studija, a imajući primarno u vidu aktivnosti Centra za interdisciplinarne studije u Univerziteta u Sarajevu oko kojih su se na koncu okupile naučnice i naučnici koji se bave feminističkim teorijama i sa drugih univerziteta u BiH, regionu i šire. Osim što ove aktivnosti prevazilaze prostornu centričnost, one okupljaju feministkinje i feministe koje/i dolaze iz različitih oblasti društvenih i humanističkih nauka. Sličnu pravilnost uočavamo i kod razvijanja feminističkih teorija u vaninstitucionalnoj sferi o čemu će biti riječi u drugom dijelu rada.

  • Page Range: 57-68
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bosnian