Internal Procedures for Protection Against Discrimination - The Gap Between Theory and Practice Cover Image

Interne procedure za zaštitu od diskriminacije - jaz između teorije i prakse
Internal Procedures for Protection Against Discrimination - The Gap Between Theory and Practice

Author(s): Midhat Izmirlija
Contributor(s): Rasim Ibrahimagić (Editor), Sandra Zlotrg (Editor)
Subject(s): Gender Studies, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Governance, Public Administration, Public Law, Politics and law, Social development
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Bosnia and Herzegovina; discrimination; international agreements; human rights; internal procedures; protection against discrimination; abuse; public institutions;

Summary/Abstract: Brojni međunarodni sporazumi kojima je Bosna i Hercegovina pristupila, kao i ustavi koji su na snazi garantuju zabranu različitih oblika diskriminacije. Prava propisana međunarodnim dokumentima i ustavnim odredbama pretočena su u zakonske odredbe kroz Zakon o zabrani diskriminacije, ali i Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije iz 2016. godine, sva javna tijela i ostala pravna lica obavezna su osigurati učinkovite interne procedure za zaštitu od diskriminacije. Kao principi za interni postupak za zaštitu od diskriminacije navode se određenost, svrha postupka, zakonitost, dobrovoljnost, dostupnost, nepristrasnost, efikasnost i ekonomičnost, diskretnost te konačnost postupka i izvršivost odluke. Praksa pokazuje da ne postoje posebni pravilnici kojima se uvode interne procedure za zaštitu od seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja, mobinga i drugih oblika diskriminacije, odnosno da ne postoje pravila kojima se na sistemski način tretira pitanje zaštite od diskriminacije unutar javnih tijela i pravnih lica. Ukoliko ovakve odredbe postoje, one su u sklopu drugih akata na koje su ova pravna lica obavezna po osnovu drugih posebnih zakona. Kao pozitivan primjer mogu se navesti Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kojima je uvedena interna procedura koja služi osobi izloženoj navodnom neželjenom ponašanju da ovakvo ponašanje zaustavi u dobroj vjeri. Organizacije civilnog društva su takođe već ranije objavile Smjernice za donošenje pravilnika o nediskriminaciji u institucijama sa modelom pravilnika. S tim uvezi, preporuke ove publikacije za javna tijela i pravna lica se, između ostalog, odnose i na: upoznavanje javnih tijela i pravnih lica sa obavezom uvođenja navedene procedure; donošenje odluke o prirodi procedure; postupak koji je zasnovan na principu zaštite žrtve od diskriminacije; obavezu da se osoblje upozna sa internom procedurom; te obavezno vođenje evidencija o pojavama i oblicima diskriminacije.

  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 43
  • Page Range: 1-16
  • Page Count: 16
  • Language: Bosnian
Toggle Accessibility Mode