Speech screening examinations as an example of activity in the field of speech‑language therapy Cover Image

Przesiewowe badania mowy jako przykład działań z zakresu profilaktyki logopedycznej
Speech screening examinations as an example of activity in the field of speech‑language therapy

Author(s): Ewa Gacka, Monika Kaźmierczak
Subject(s): Language and Literature Studies, Education and training
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: prevention in speech‑language pathology; screening; children in early school age; profilaktyka logopedyczna; badanie przesiewowe; dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Summary/Abstract: Logopaedics prevention consists in the prevention and early detection of speech disorders to provide adequate therapeutic action, limiting or eliminating the negative effects of language‑related abnormalities. As a part of speech‑language prophylaxis the speech‑language screening is provided. It aims at identifying persons requiring in‑depth speech diagnosis. The article presents the results of speech screening of pupils of grades I–III in one of primary schools in Łódź. Some practical conclusions drawn from the research are also presented.Profilaktyka logopedyczna polega na zapobieganiu, a także wczesnym wykrywaniu zaburzeń mowy, by wprowadzić adekwatne działania terapeutyczne, ograniczające lub eliminujące negatywne skutki nieprawidłowości w zakresie komunikacji językowej. W ramach profilaktyki logopedycznej prowadzi się badania przesiewowe mowy, których celem jest wytypowanie osób wymagających pogłębionej diagnozy logopedycznej. W artykule zaprezentowano wyniki badań przesiewowych mowy uczniów klas I–III jednej ze szkół podstawowych w Łodzi. Jednocześnie przedstawiono praktyczne wnioski wypływające z przeprowadzonych badań.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 31-42
  • Page Count: 12
  • Language: Polish