ELECTION QUOTAS AS A FIGHT MECHANISM FOR EQUALITY Cover Image

IZBORNE KVOTE KAO MEHANIZAM BORBE ZA RAVNOPRAVNOST
ELECTION QUOTAS AS A FIGHT MECHANISM FOR EQUALITY

Author(s): Vesna Pirija
Subject(s): Politics, Gender Studies, Human Rights and Humanitarian Law, Government/Political systems, Electoral systems
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: election quota; gender quota; equality; mechanism; women in politics; political system; BiH;
Summary/Abstract: Učešće žena u politici do danas predstavlja otvoreno pitanje u borbi za ravnopravnost spolova. Čini se da je tradicionalno poimanje podjele privatne i javne sfere i, u skladu s tim, uloga žene i muškarca u društvu, još uvijek prisutno, uprkos formalno-pravnim garancijama ravnopravnosti žena i mogućnosti njihovog učestvovanja u političkom životu. Međutim, formalna jednakost šansi za učešće u politici pripadnika oba spola nužno ne podrazumijeva uspostavljanje ravnopravnosti. Razlog ovome su skrivene barijere koje još uvijek onemogućavaju žene da sebi priskrbe dovoljno političkog utjecaja kako bi bile zastupljenije na kandidatskim listama političkih partija, a kasnije i u organima zakonodavne i izvršne vlasti.