The Principle of Parity and (Non)Discrimination in Civil Service of Bosnia and Herzegovina Cover Image

Princip pariteta i (ne)diskriminacija u državnoj službi u Bosni i Hercegovini
The Principle of Parity and (Non)Discrimination in Civil Service of Bosnia and Herzegovina

Author(s): Vesna Pirija
Subject(s): Constitutional Law, Public Administration, Social differentiation
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; civil service; discrimination; parity; principles;
Summary/Abstract: Radna mjesta u državnoj službi u Bosni i Hercegovini nalaze se visoko na ljestvici željenih zaposlenja – zbog njihove stabilnosti, dugotrajnosti, redovnih primanja i poštivanja prava iz radnog odnosa. Sa druge strane, opće je mišljenje da proces zapošljavanja u javne institucije karakterizira nizak stepen transparentnosti, korupcija, nepotizam i stranačka podobnost. Umjesto da takva percepcija javnosti predstavlja imperativ za unapređenje, nerijetko su u političkom diskursu najglasniji zahtjevi za “prebrojavanjem krvnih zrnaca” u pojedinim institucijama, odnosno insistiranje na apsolutnom tronacionalnom1 paritetu zaposlenih, koji još dalje produbljuju nedostatak profesionalnih standarda.

  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2017
  • Language: Bosnian