(In)consistency of "differentiated citizenship" in the Recommendations for the Change of the Constitution of the Federation of Bosnia and Herzegovina Cover Image

(Ne)konzistentnost “diferenciranog građanstva” u Preporukama za promjenu Ustava Federacije BiH
(In)consistency of "differentiated citizenship" in the Recommendations for the Change of the Constitution of the Federation of Bosnia and Herzegovina

Author(s): Nedim Kulenović
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Civil Law
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Federation of Bosnia and Herzegovina; Law; Constitution; Citizenship; Reform;

Summary/Abstract: Jedna od karakteristika ustavnih sistema u BiH, pa i onog Federacije BiH, jeste postojanje interne antinomičnosti koja se ogleda u činjenici da su “pojedina ustavna rješenja uzajamno proturječna, i da se, unatoč jednakoj pravnoj snazi, uzajamno isključuju”. Ekspertna grupa za reformu Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (Ekspertna grupa) za regulativno područje ljudskih prava i osnovnih sloboda u Ustavu FBiH zapaža da u smislu antinomičnosti postoji “nekonzistentnost” između garantovanih ljudskih prava. Posebno se ističe pravo na nediskriminaciju iz normativnog dijela i preambule Ustava FBiH, gdje se vrši “nominalno razlikovanje” nosilaca suvereniteta, a što u konačnici vodi “različit[om] tretman[u] u pravima”.

  • Issue Year: 4/2013
  • Issue No: 13
  • Page Range: 67-71
  • Page Count: 5
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian