BRČKO DISTRICT AS A MODEL FOR NON-CONSTITUENT REPRESENTATION? Cover Image

BRČKO DISTRIKT KAO MODEL ZA PREDSTAVLJENOST NEKONSTITUTIVNIH?
BRČKO DISTRICT AS A MODEL FOR NON-CONSTITUENT REPRESENTATION?

Author(s): Nedim Kulenović
Subject(s): Politics, Government/Political systems, Ethnic Minorities Studies
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Brčko district; non-constituent; representation; model;
Summary/Abstract: U suočavanju sa postojećim konsocijacijskim modelom dijeljenja vlasti među konstitutivnim narodima, a koji nužno diskriminira nekonstitutivne, moguće je primijetiti dva usvojena modela. Jedan je onaj Kantona Sarajevo, gdje se „Ostale“ uzdiže u rang konstitutivnog naroda na način da predstavnik te grupe na jednak način sa predstavnicima konstitutivnih naroda participira u vršenju vlasti. U Brčko Distriktu usvojen je drugi model, gdje se vrši (de jure) deetniziranje postojećeg političkog režima, a interesi konstitutivnih naroda zaštićeni su izričito samo u onoj mjeri u kojoj je to nužno. Iako je formalno „jedinstvena administrativna jedinica lokalne samouprave“, Distrikt je zanimljiv za razmatranje s obzirom na njegovu multietničku strukturu, opseg nadležnosti, te razuđenost višestranačja u Skupštini, tako da se može smatrati kao „BiH u malom“. Zbog toga vrijedi razmotriti šta ova „laboratorija etničkog upravljanja“, kako je Distrikt opisao Florian Bieber, može reći o trenutnim polemikama oko predstavljanja nekonstitutivnih?

  • Page Range: 27-29
  • Page Count: 3
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian