Mickiewicz’s Lyric Poetry. Feelings. Testimonies. Expressions Cover Image
 • Offer for Individuals Only 26.00 €

Liryka Mickiewicza. Uczucia. Świadectwa. Ekspresje
Mickiewicz’s Lyric Poetry. Feelings. Testimonies. Expressions

Contributor(s): Andrzej Fabianowski (Editor), Ewa Hoffmann-Piotrowska (Editor)
Subject(s): History, Language and Literature Studies, Cultural history, Studies of Literature, Polish Literature, Philology, Theory of Literature
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: Mickiewicz; lyric poetry; Romanticism; testimonies; expressions; feelings; literature of the 19th century
Summary/Abstract: The volume includes the works seeking new interpretations and existential, axiological and subjective contexts in Mickiewicz’s lyric poetry. The articles are testimony to contemporary interpretive and methodological tendencies. The authors attempt to answer the question of how Mickiewicz’s poems codified the dynamics of various transformations and different understanding of transgressions.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-3215-6
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-3920-9
 • Page Count: 440
 • Publication Year: 2018
 • Language: Polish
Ekspresja romantyczna jako formowanie

Ekspresja romantyczna jako formowanie
(Romantic expression as a formation process)

 • Price: 3.00 €
O Mickiewiczowskim „ja”. Szkic

O Mickiewiczowskim „ja”. Szkic
(An essay on Mickiewicz’s ‘I')

 • Price: 3.00 €
O człowieczeństwie Boga i bóstwie człowieka. Paralele kreacjonistyczne w liryce Mickiewicza

O człowieczeństwie Boga i bóstwie człowieka. Paralele kreacjonistyczne w liryce Mickiewicza
(On God’s humanity and man’s divinity. Parallels of creation in Mickiewicz’s lyric poetry)

 • Price: 3.00 €
Liryka Mickiewicza: co wiemy, co wiedzieć powinniśmy (o stanie badań nad poezją romantyka)

Liryka Mickiewicza: co wiemy, co wiedzieć powinniśmy (o stanie badań nad poezją romantyka)
(Mickiewicz’s lyric: what we already know and what we ought to know (about the study of the romantic’s poetry))

 • Price: 3.00 €
"Zima miejska". Mickiewicz w „czadzie uciech miejskich”

"Zima miejska". Mickiewicz w „czadzie uciech miejskich”
("Zima miejska" [Winter in town]. Mickiewicz in the „fumes of urban plea sures”)

 • Price: 3.00 €
Mickiewiczowska "Świteź" we współczesnej recepcji – zagadnienie tożsamości romantycznej Litwy

Mickiewiczowska "Świteź" we współczesnej recepcji – zagadnienie tożsamości romantycznej Litwy
(Contemporary reception of Mickiewicz’s "Świteź" – the issue of romantic identity of Lithuania)

 • Price: 3.00 €
Mowa Starca w I części "Dziadów": krótka nota o dwu powiązanych kontekstach

Mowa Starca w I części "Dziadów": krótka nota o dwu powiązanych kontekstach
(The old man’s speech in "Dziady" [Forefathers’ Eve] part 1: a short note on two related contexts)

 • Price: 3.00 €
„Pamiątki kochanka”. Próby utrwalania uczuć w kilku wierszach wileńsko-kowieńskich

„Pamiątki kochanka”. Próby utrwalania uczuć w kilku wierszach wileńsko-kowieńskich
(„Lover’s keepsakes”. Attempts to preserve feelings in several poems from the Vilnius-Kaunas period)

 • Price: 3.00 €
Resztka liryczna

Resztka liryczna
(A lyrical scrap)

 • Price: 3.00 €
„Przyjaźń” i „kochanie” w wierszach Mickiewicza

„Przyjaźń” i „kochanie” w wierszach Mickiewicza
(„Friendship” and „love” in Mickiewicz’s works)

 • Price: 3.00 €
Mickiewiczowskie wariacje sonetowe

Mickiewiczowskie wariacje sonetowe
(Mickiewicz’s sonnet variations)

 • Price: 3.00 €
Natura „metafory unaoczniającej” – "Sonety krymskie" Adama Mickiewicza

Natura „metafory unaoczniającej” – "Sonety krymskie" Adama Mickiewicza
(The nature of „pictorial metaphor” – Mickiewicz’s "Sonety krymskie" [crimean sonnets])

 • Price: 3.00 €
Symetria i entropia. Zarys antropologii "Sonetów krymskich"

Symetria i entropia. Zarys antropologii "Sonetów krymskich"
(Symmetry and entropy. An outline on anthropology of "Sonety krymskie" [Crimean sonnets])

 • Price: 3.00 €
"Reduta Ordona". Rzeczywistość – historiozofia – mit

"Reduta Ordona". Rzeczywistość – historiozofia – mit
("Reduta Ordona" [Ordon’s Redoubt]. The truth – the myth – the history of philosophy)

 • Price: 3.00 €
Czy w inwokacji "Pana Tadeusza" Mickiewicz użył rymów częstochowskich? Kilka dopowiedzeń z klamrą liryczną w tle

Czy w inwokacji "Pana Tadeusza" Mickiewicz użył rymów częstochowskich? Kilka dopowiedzeń z klamrą liryczną w tle
(Did Mickiewicz apply a doggerel verse in the invocation of "Pan Tadeusz"? A few additional comments with a lyrical inclusio in the background)

 • Price: 3.00 €
Gwiazdozbiór "Pana Tadeusza". O lirykach wokół poematu

Gwiazdozbiór "Pana Tadeusza". O lirykach wokół poematu
(Constellation "Pan Tadeusz". On lyrics revolving around the poem)

 • Price: 3.00 €
"Zdania i uwagi" – dzieło nieoczywiste

"Zdania i uwagi" – dzieło nieoczywiste
("Zdania i uwagi" [Sentences and Comments] – an inconspicuous piece of literary work)

 • Price: 3.00 €
Mickiewiczowskie pragnienia mocy.. Mistyczne wykładnie imitatio Christi ("Zdania i uwagi", "Broń mnie przed sobą samym...", "Widzenie")

Mickiewiczowskie pragnienia mocy.. Mistyczne wykładnie imitatio Christi ("Zdania i uwagi", "Broń mnie przed sobą samym...", "Widzenie")
(Mickiewicz’s yearning for might. Mystical interpretations of imitatio christi (based on "Zdania i uwagi" [Sentences and Comments], "Broń mnie przed sobą samym" [Defend me Against Myself…] and "Widzenie" [A Vision]))

 • Price: 3.00 €
…w domku Jego ducha. Paradoks Mickiewicza

…w domku Jego ducha. Paradoks Mickiewicza
(… in his spirit’s dwelling. Mickiewicz’s paradox)

 • Price: 3.00 €
"Broń mnie przed sobą samym…" jako modlitwa i kontemplacja Boga

"Broń mnie przed sobą samym…" jako modlitwa i kontemplacja Boga
("Broń mnie przed sobą samym..." [Defend me Against Myself…] as a prayer and contemplation of God)

 • Price: 3.00 €
O liryku Adama Mickiewicza "Drzewo" w nawiązaniu do romantycznego owadoznawstwa

O liryku Adama Mickiewicza "Drzewo" w nawiązaniu do romantycznego owadoznawstwa
(On Adam Mickiewicz’s lyric drzewo [A Tree] in reference to romantic entomology)

 • Price: 3.00 €
„Ja” i projekty egzystencji w "Lirykach lozańskich" Mickiewicza

„Ja” i projekty egzystencji w "Lirykach lozańskich" Mickiewicza
(Lyrical ‘I’ and existential scenarios in Mickiewicz’s "Lausanne Lyrics")

 • Price: 3.00 €
Cykle poetyckie Adama Mickiewicza i Cypriana Norwida. Cykliczność, asocjacyjność, kołowość – różnice w realizacjach

Cykle poetyckie Adama Mickiewicza i Cypriana Norwida. Cykliczność, asocjacyjność, kołowość – różnice w realizacjach
(Poetic cycles by Adam Mickiewicz and Cyprian Norwid. Recurrences and associations – differences in accomplishing the cycles)

 • Price: 3.00 €