Reviews Cover Image
  • Price 3.90 €

Recenzje i przeglądy
Reviews

Author(s): Piotr Rambowicz, Bogusław Żyłko, Ewa Siatkowska, Jolanta Sikorska-Kulesza, Andrzej Fabianowski, Dariusz Matelski, Edward Kasperski
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Summary/Abstract: Krzemieniec. Ateny Juliusza Słowackiego. Pod red. S. Makowskiego, Biblioteka Narodowa, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, „Українська школа” в лiтературi та культурi українсько-польського пограниччя, Київськi полонiстичнi студiї, Збiрник наукових працъ, t. VII. Pед. Р. Радишевський, Київ 2005 Displaced Cultural Assets. The Case of Western Europe and the problems of Central and Eastern European Countries in the 20 Century. Ed. G. Czubek and P. Kosiewski, Stefan Batory Foundation, Warsaw 2004, S. Kozak, Polacy i Ukraińcy. W kręgu myśli i kultury pogranicza. Epoka romantyzmu, WUW, Warszawa 2005 W. Mańczak, Przedhistoryczne migracje Słowian i pochodzenie języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2004 Witold Mańczak, Pochodzenie języka staro-cerkiewno- -słowiańskiego a Kodeks zografski, Warszawa 2006, w serii Semtosis Lexicographica, vol. XXVIII, Inst. Lingwistyki Stosowanej UW A. Mieszkowska, Marian Hemar. Od Lwowa do Londynu, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 2001 D. Matelski, Problemy restytucji polskich dóbr kultury od czasów nowożytnych do współczesnych. Archiwa — księgozbiory — dzieła sztuki — pomniki, Dom Wydawniczy Harasimowicz, Poznań 2003

  • Issue Year: 404/2006
  • Issue No: 01
  • Page Range: 163-196
  • Page Count: 34
  • Language: Polish