Self-destruction. Border Situations in Contemporary Culture Cover Image
 • Regular Price 19.00 €

Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze
Self-destruction. Border Situations in Contemporary Culture

Contributor(s): Ewa Rudnicka (Editor), Halszka Witkowska (Editor)
Subject(s): Studies of Literature, Sociology, Film / Cinema / Cinematography, Theory of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: self-destruction; border situations; suicidology; suicide; crisis; sociology; psychology
Summary/Abstract: A collection of articles devoted to self-destruction in culture. The authors analyse suicidal acts in terms of culture, taking into account contemporary culture (literature, press, film) in which such attempts become objects of reflexion. The book has a novel structure: each part consists of two articles, in which the authors observe the title problem from different perspectives, entering into an intriguing dialogue and showing arguments which are often debatable in terms of interpretation.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-4273-5
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-4265-0
 • Page Count: 278
 • Publication Year: 2020
 • Language: Polish
Samobójstwo w starym stylu – o nazywaniu aktu samobójczego w polszczyźnie i notatkach prasowych z okresu I wojny światowej

Samobójstwo w starym stylu – o nazywaniu aktu samobójczego w polszczyźnie i notatkach prasowych z okresu I wojny światowej
(Old-style suicide – referring to the act of suicide in the Polish language and in press reports from the World War I period)

 • Price: 2.00 €
Sposób przekazywania informacji o samobójstwie w polskich mediach o najszerszym zasięgu. Studium przypadku Niebieskiego Wieloryba

Sposób przekazywania informacji o samobójstwie w polskich mediach o najszerszym zasięgu. Studium przypadku Niebieskiego Wieloryba
(Ways of reporting on suicide in Polish media with the broadest reach. A case study of the Blue Whale)

 • Price: 2.00 €
Samobójstwo a świadectwo. Analiza Przekleństw niewinności Jeffreya Eugenidesa

Samobójstwo a świadectwo. Analiza Przekleństw niewinności Jeffreya Eugenidesa
(Suicide and testimony. An analysis of Th e Virigin Suicides by Jeff rey Eugenides)

 • Price: 1.50 €
Studium stereotypu samobójstwa z miłości na podstawie Romea i Julii Williama Szekspira

Studium stereotypu samobójstwa z miłości na podstawie Romea i Julii Williama Szekspira
(A study on the stereotype of suicide committed out of love, based on William Shakespeare’s Romeo and Juliet)

 • Price: 2.50 €
„Looks Like It’s Suicide Again For Moe!” Etyka przedstawienia prób samobójczych w animated sitcoms na przykładzie Moego Szyslaka w serialu Simpsonowie

„Looks Like It’s Suicide Again For Moe!” Etyka przedstawienia prób samobójczych w animated sitcoms na przykładzie Moego Szyslaka w serialu Simpsonowie
(“Looks like it’s suicide again for Moe!” Th e ethics of portraying suicide attempts in animated sitcoms, based on the example of Moe Szyslak from Th e Simpsons)

 • Price: 1.50 €
Obraz listu pożegnalnego i samobójcy w filmie fabularnym

Obraz listu pożegnalnego i samobójcy w filmie fabularnym
(Portrayals of suicide notes and the person committing suicide in fiction films)

 • Price: 2.00 €
Mechanizmy zjawiska prowokowania własnego zabójstwa

Mechanizmy zjawiska prowokowania własnego zabójstwa
(Mechanisms of the phenomenon of provoking one’s own killing)

 • Price: 1.50 €
Echa protestacyjnych samospaleń w kulturze współczesnej. Wybrane przykłady

Echa protestacyjnych samospaleń w kulturze współczesnej. Wybrane przykłady
(Echoes of self-immolation as protest in contemporary culture. Selected examples)

 • Price: 1.50 €
Problematyka badań nad zagadnieniem samobójstwa wśród Głuchych w Polsce

Problematyka badań nad zagadnieniem samobójstwa wśród Głuchych w Polsce
(Issues in studies on suicide among Deaf people in Poland)

 • Price: 1.50 €
Tabu a świat niedorosłego odbiorcy. Rozmowa z dziećmi o cierpieniu, śmierci i samobójstwie na podstawie wybranych przykładów współczesnej literatury dziecięcej

Tabu a świat niedorosłego odbiorcy. Rozmowa z dziećmi o cierpieniu, śmierci i samobójstwie na podstawie wybranych przykładów współczesnej literatury dziecięcej
(Taboo and the world of the young reader. Conversations with children on suffering, death and suicide, based on selected examples of contemporary children’s literature)

 • Price: 2.00 €
Ślepnąc od świateł Jakuba Żulczyka i Krzysztofa Skoniecznego jako metafora autodestrukcji warszawskiej klasy kreatywnej

Ślepnąc od świateł Jakuba Żulczyka i Krzysztofa Skoniecznego jako metafora autodestrukcji warszawskiej klasy kreatywnej
(Jakub Żulczyk’s and Krzysztof Skonieczny’s Ślepnąc od świateł as a metaphor of the self-destruction of Warsaw’s creative class)

 • Price: 1.50 €
O niepełnosprawności inaczej. Narracyjna etyka niepełnosprawności w powieściach Johna Maxwella Coetzeego

O niepełnosprawności inaczej. Narracyjna etyka niepełnosprawności w powieściach Johna Maxwella Coetzeego
(A different way of talking about disability. The narrative ethics of disability in John Maxwell Coetzee’s novels)

 • Price: 2.50 €