Genres and styles of public discourse from a comparative angle Cover Image
 • Offer for Individuals Only 9.00 €

Gatunki i style dyskursu publicznego w ujęciu konfrontatywnym
Genres and styles of public discourse from a comparative angle

Contributor(s): Andrzej Charciarek (Editor), Anna Zych (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3768-5
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3767-8
 • Page Count: 270
 • Publication Year: 2019
 • Language: Russian, Polish
Z salonów do sieci. Dyplomaci w świecie mediów (Rekonesans)

Z salonów do sieci. Dyplomaci w świecie mediów (Rekonesans)
(From salons to the net. Diplomats in the world of media (Reconnaissance))

 • Price: 4.50 €
Судьба высокого стиля в публичном дискурсе: Попытка сопоставительного анализа

Судьба высокого стиля в публичном дискурсе: Попытка сопоставительного анализа
(High style fate in public discourse – an attempt of comparative analysis)

 • Price: 4.50 €
O dyskursie (nie)parlamentarnym w polskim Sejmie

O dyskursie (nie)parlamentarnym w polskim Sejmie
(On (un)parliamentary discourse in the Polish Sejm)

 • Price: 4.50 €
Pojęcie patriotyzmu w polskim i rosyjskim dyskursie parlamentarnym

Pojęcie patriotyzmu w polskim i rosyjskim dyskursie parlamentarnym
(The concept of patriotism in Polish and Russian parliamentary discourse)

 • Price: 4.50 €
Styl religijny we współczesnej polszczyźnie (na tle własnej historii i uwikłań dyskursywnych)

Styl religijny we współczesnej polszczyźnie (na tle własnej historii i uwikłań dyskursywnych)
(Religious style in contemporary Polish (against the background of its own history and discourse entanglements))

 • Price: 4.50 €
Ewolucja polskiego dyskursu religijnego Kościoła rzymskokatolickiego – na podstawie dwóch wydań Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego

Ewolucja polskiego dyskursu religijnego Kościoła rzymskokatolickiego – na podstawie dwóch wydań Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego
(The evolution of the Polish religious discourse of the Roman Catholic Church – based on two editions of Śpiewnik kościelny [The Church Song-book] by Rev. Jan Siedlecki)

 • Price: 4.50 €
Metafory Kościoła we współczesnym dyskursie katolickim

Metafory Kościoła we współczesnym dyskursie katolickim
(Metaphors of Church in contemporary Catholic discourse)

 • Price: 4.50 €
Homo mysticus в публичной христианской беседе (лингвопрагматический аспект)

Homo mysticus в публичной христианской беседе (лингвопрагматический аспект)
(Homo mysticus in public Christian interlocution (Linguo-pragmatic aspect))

 • Price: 4.50 €
Переводной дискурс и интертекстуальность

Переводной дискурс и интертекстуальность
(Translation discourse and intertext uality)

 • Price: 4.50 €
Jakoby w dyskursie prasowym

Jakoby w dyskursie prasowym
(Jakob/якобы in the press discourse)

 • Price: 4.50 €