Language Creativity in Internet Communication Cover Image
 • Offer for Individuals Only 6.00 €

Kreatywność językowa w komunikacji internetowej
Language Creativity in Internet Communication

Contributor(s): Katarzyna Burska (Editor), Bartłomiej Cieśla (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Language and Literature Studies, Applied Linguistics, Communication studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: online marketing;advertising messages;social media;online forums;videoblogs;vlogs;memes;blogs;Facebook
Summary/Abstract: The volume is a continuation of deliberations put out in previous books in the series on verbal originality. The authors of the collected works assume that the internet is a kind of hypermedium – a compilation of traditional and completely new ways of communication. The publication looks at the language features of internet messages in terms of poetics (blogs, vlogs, memes, online forums), at the communicative properties of social media (Facebook), as well as at online marketing (brands on websites and in advertising messages).

 • E-ISBN-13: 978-83-8142-464-6
 • Print-ISBN-13: 978-83-8142-463-9
 • Page Count: 210
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
Wstęp

Wstęp
(Introduction)

 • Price: 4.50 €
Nazwy blogów kulinarnych jako przejaw kreatywności językowej w internecie

Nazwy blogów kulinarnych jako przejaw kreatywności językowej w internecie
(The Names of Food Blogs as a Manifestation of Language Creativity on the Internet)

 • Price: 4.50 €
Przejawy kreatywności w prywatno-publicznych rozmowach ze sportowcami (na podstawie wideobloga "Igłą szyte")

Przejawy kreatywności w prywatno-publicznych rozmowach ze sportowcami (na podstawie wideobloga "Igłą szyte")
(Manifestations of Creativity in Private and Public Conversations with Athletes as Seen in the Igłą szyte (Needlework) Vlog run by Krzysztof “Igła” (“The Needle”) Ignaczak)

 • Price: 4.50 €
Kolokacje w języku polskich i włoskich forów internetowych dla mam małych dzieci jako przykład kreatywności językowej

Kolokacje w języku polskich i włoskich forów internetowych dla mam małych dzieci jako przykład kreatywności językowej
(Language Collocations on Polish and Italian Online Forums for Mothers of Young Children as an Example of Language Creativity)

 • Price: 4.50 €
Kreatywność językowa a nazwy blogów parentingowych

Kreatywność językowa a nazwy blogów parentingowych
(Language Creativity and Parenting Blogs Names)

 • Price: 4.50 €
Kreatywne ujęcia sesji egzaminacyjnej w memach internetowych

Kreatywne ujęcia sesji egzaminacyjnej w memach internetowych
(Creative Approaches to an Exam Session in Online Memes)

 • Price: 4.50 €
Kreatywność językowa użytkowników jeździeckich forów internetowych

Kreatywność językowa użytkowników jeździeckich forów internetowych
(Language Creativity of Users of Online Equestrian Forums)

 • Price: 4.50 €
Kreatywność leksykalna w zakresie tworzenia form feminatywnych przez użytkowników portalu Facebook komentujących najpopularniejsze feministyczne fanpage’e

Kreatywność leksykalna w zakresie tworzenia form feminatywnych przez użytkowników portalu Facebook komentujących najpopularniejsze feministyczne fanpage’e
(Lexical Creativity in Constructing Feminine Grammatical Forms by Female Facebook Users Commenting on the Most Popular Feminist Fanpages)

 • Price: 4.50 €
O kreatywnym wykorzystaniu narzędzi internetowych w badaniu tekstów

O kreatywnym wykorzystaniu narzędzi internetowych w badaniu tekstów
(On the Creative Use of Online Tools in Text Research)

 • Price: 4.50 €
LOL xd – PR uczelni w mediach społecznościowych

LOL xd – PR uczelni w mediach społecznościowych
(“LOL xd”: PR of Universities in Social Media)

 • Price: 4.50 €
Portal Facebook jako miejsce funkcjonowania współczesnego folkloru

Portal Facebook jako miejsce funkcjonowania współczesnego folkloru
(Facebook as a Place for Modern Folklore)

 • Price: 4.50 €
Wirtualna biblioteczka jako miejsce spotkań miłośników literatury

Wirtualna biblioteczka jako miejsce spotkań miłośników literatury
(A Virtual Bookcase as a Meeting Place for Literature Aficionados)

 • Price: 4.50 €
"Super Choda zdrowia doda" – o kreatywności językowej wpisów zamieszczanych przez Ewę Chodakowską na portalu społecznościowym Facebook

"Super Choda zdrowia doda" – o kreatywności językowej wpisów zamieszczanych przez Ewę Chodakowską na portalu społecznościowym Facebook
((“Super Choda zdrowia doda” (Fab Choda a day keeps the doctor away) – about Language Creativity in Entries Posted by Ewa Chodakowska on Facebook)

 • Price: 4.50 €
Facebook jako współczesne narzędzie komunikacji i kreatywności językowej

Facebook jako współczesne narzędzie komunikacji i kreatywności językowej
(Facebook as a Modern Communication and Language Creativity Tool)

 • Price: 4.50 €
Prezentowanie kolorów na stronach internetowych firm kosmetycznych (na przykładzie lakierów hybrydowych Semilac)

Prezentowanie kolorów na stronach internetowych firm kosmetycznych (na przykładzie lakierów hybrydowych Semilac)
(Presenting Colours on the Websites of Cosmetics Companies (As Seen in the Semilac Hybrid Nail Polish Collection))

 • Price: 4.50 €
Nawiązania „internetowe” w sloganach reklamujących polskie marki terytorialne

Nawiązania „internetowe” w sloganach reklamujących polskie marki terytorialne
(“Internet” References in Advertising Slogans for Polish Territorial Brands)

 • Price: 4.50 €
Reklama na wagę złota, czyli o marketingowych trikach supermarketów

Reklama na wagę złota, czyli o marketingowych trikach supermarketów
(Advertising Is Worth Its Weight in Gold, or the Supermarket Marketing Tricks)

 • Price: 4.50 €