(“Super Choda zdrowia doda” (Fab Choda a day keeps the doctor away) – about Language Creativity in Entries Posted by Ewa Chodakowska on Facebook Cover Image
  • Price 4.50 €

"Super Choda zdrowia doda" – o kreatywności językowej wpisów zamieszczanych przez Ewę Chodakowską na portalu społecznościowym Facebook
(“Super Choda zdrowia doda” (Fab Choda a day keeps the doctor away) – about Language Creativity in Entries Posted by Ewa Chodakowska on Facebook

Author(s): Michalina Weronika Pokorska
Subject(s): Communication studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  • Page Range: 139-150
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish