Community in language - language in the community Cover Image
 • Offer for Individuals Only 8.00 €

Społeczność w języku – język w społeczności
Community in language - language in the community

Contributor(s): Karolina Lisczyk (Editor), Marcin Maciołek (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics, Applied Linguistics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3391-5
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3390-8
 • Page Count: 180
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
Powstawanie socjolektu jako mikrofilogeneza – preliminaria badawcze

Powstawanie socjolektu jako mikrofilogeneza – preliminaria badawcze
(The Emergence of a Sociolect as Micro-Phylogenesis – Research Preliminaries)

 • Price: 4.50 €
Polszczyzna Żydów w szmoncesie kabaretowym. Zjawiska fonetyczne

Polszczyzna Żydów w szmoncesie kabaretowym. Zjawiska fonetyczne
(The Polish of the Jews in cabaret szmonces. Phonetic phenomena)

 • Price: 4.50 €
Co nazwy terenowe „mówią” o ich twórcach?

Co nazwy terenowe „mówią” o ich twórcach?
(What do geographical names “tell” about their authors?)

 • Price: 4.50 €
Kategoria swój – obcy w języku i kulturze regionów na przykładzie społecznego odbioru gwarowych nazw mieszkańców i przybyszy

Kategoria swój – obcy w języku i kulturze regionów na przykładzie społecznego odbioru gwarowych nazw mieszkańców i przybyszy
(Own-foreign category in language and culture of the regions on the example of social perception of dialectal names of the residents and newcomers)

 • Price: 4.50 €
Przez żołądek do tożsamości. Język i tożsamość zawarte w przepisach kulinarnych polskiej społeczności Ćelinovaca

Przez żołądek do tożsamości. Język i tożsamość zawarte w przepisach kulinarnych polskiej społeczności Ćelinovaca
(The way to identity through stomach. Language and identity enclosed in recipes of Polish community of Ćelinovac)

 • Price: 4.50 €
Nasza Sovia! Wykładniki więzi między kibicami klubu siatkarskiego Asseco Resovia

Nasza Sovia! Wykładniki więzi między kibicami klubu siatkarskiego Asseco Resovia
(Our Sovia! The relationship exponents between the supporters of the Asseco Resovia Volleyball Club)

 • Price: 4.50 €
Poufałość na śniadanie, czyli techniki budowania familiarności w programie śniadaniowym Kawa czy herbata?

Poufałość na śniadanie, czyli techniki budowania familiarności w programie śniadaniowym Kawa czy herbata?
(Familiarity in the morning, i.e. techniques of developing close relationship in the morning TV show Kawa czy herbata?)

 • Price: 4.50 €
Wpływ włoskiego języka neostandardowego (mówionego) na komunikację prasową

Wpływ włoskiego języka neostandardowego (mówionego) na komunikację prasową
(The influence of the Italian neostandard language on the newspaper language)

 • Price: 4.50 €
Cyfrowi poligloci. Zrozumieć kulturę programistów

Cyfrowi poligloci. Zrozumieć kulturę programistów
(The digital polyglots. Understanding the programmer’s culture)

 • Price: 4.50 €
Jak mówi szef, a jak mówi pracownik w podręczniku Polski w pracy?

Jak mówi szef, a jak mówi pracownik w podręczniku Polski w pracy?
(How speak boss and how speak employee in the coursebook Polski w pracy?)

 • Price: 4.50 €