GLOBALIZATION AND SOCIAL EVENTS IN THE GREEN THEORY AXIS Cover Image
  • Price 3.99 €

YEŞİL TEORİ EKSENİNDE KÜRESELLEŞME VE TOPLUMSAL OLAYLAR
GLOBALIZATION AND SOCIAL EVENTS IN THE GREEN THEORY AXIS

Author(s): Armağan Örki
Subject(s): Sociology, Human Ecology, Environmental interactions, Globalization
Published by: Transnational Press London
Keywords: globalization; social events; green theory; environment;
Summary/Abstract: Toplumsal olaylar, bireylerin doğru buldukları gerçeklerin hayata geçirilmesi veya yanlış gördüklerinin durdurulması amacıyla gerçekleşen kitlesel tepkilerdir. Barışçıl anlamda gerçekleştirilen toplumsal olaylar yerine, Türkçe dilinde kendine daha geniş yer bulan “protesto” sözcüğünün Türk Dil Kurumu’na göre ilk anlamı “Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme” şeklinde açıklanmıştır. Amacı, yerel veya ulusal mercilerin dikkatini çekerek kamuoyu iradesini kanıtlamak ve yapılış amacının önüne geçilmesidir. Birer sosyal hareket olarak, barışçıl, tepkiyi açıkça belli eden ve dikkat toplamak için farklı yolların denendiği toplumsal olaylar içinde protestolar, şiddet içermez.

  • Page Range: 245-257
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2018
  • Language: Turkish