ISRAILFILIST'S PROBLEM WITHIN THE SCOPE OF PEACE WORKS Cover Image
  • Price 4.50 €

BARIŞ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İSRAİLFİLİSTİN SORUNU
ISRAILFILIST'S PROBLEM WITHIN THE SCOPE OF PEACE WORKS

Author(s): Demet Şenbaş
Subject(s): Geography, Regional studies, Political Theory, Social history, Recent History (1900 till today), International relations/trade, 19th Century, Peace and Conflict Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: peacebuilding; theory; history; Israel; Zionist movements;
Summary/Abstract: Barış ve savaş kavramları uluslararası ilişkilerde çok uzun zamandır tanımlanmaya çalışılan kavramlardır. Ancak barış kavramı en çok İkinci Dünya Savaşı sonrasında daha sistemli bir şekilde çalışılmaya başlanmıştır. Barış çalışmaları literatüründe üç temel barış tanımı öne çıkmaktadır. Bunlar; John Burton’ın “ihtiyaç teorisine göre barış”, Johan Galtung’un barışçıl yollarla barış yaklaşımında ortaya koyduğu “negatif barış”-“pozitif barış” ayrımı ve Kenneth Boulding’in “istikrarlı/sürdürülebilir barış” kavramlarıdır. Günümüzde barış çalışmaları sadece tarafları masaya oturtmaktan ibaret değildir. Tarafların çatışma sebepleri etraflıca değerlendirilmelidir. Çatışma çözümü, çatışan taraflar arasındaki şiddeti önlemeyi veya hafifletmeyi amaçlar. Barışı sağlamak ve çatışmayı önlemek için müzakere ve arabuluculuk gibi yöntemler vardır. Günümüz barış çalışmalarında; sosyal değişim, adalet ve yapısal şiddetin azaltılması gibi pozitif barışla ilgili kavramlar vurgulanmaktadır. Barış çalışmalarında taraflar arasında askeri, siyasal güç dengelerinin ve güvenlik kaygılarının önemsenmesi gereklidir. Aksi halde bir barış anlaşması yapılsa da hayata geçirilememektedir. Bu duruma İsrail-Filistin arasındaki Oslo Barış Görüşmeleri iyi bir örnek olarak gösterilebilir.

  • Page Range: 47-68
  • Page Count: 22
  • Publication Year: 2018
  • Language: Turkish
Toggle Accessibility Mode