Contemporary political parties and party systems of Visegrad Group countries in democratization process Cover Image

Współczesne partie i systemy partyjne państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie demokratyzacji
Contemporary political parties and party systems of Visegrad Group countries in democratization process

Contributor(s): Marek Barański (Editor), Anna Czyż (Editor), Rafał Glajcar (Editor), Sebastian Kubas (Editor), Marek Migalski (Editor), Robert Rajczyk (Editor), Marek Tyrała (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Political Theory, Political Sciences
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: contemporary political parties; Visegrad Group; democratization process
Summary/Abstract: Problematyka partii politycznych i systemów partyjnych jest jednym z podstawowych elementów analizy systemu politycznego. Współczesny reżim demokratyczny opiera się na rządach partii politycznej1. Partie stanowią pomost pomiędzy społeczeństwem a władzą publiczną. W tym dualnym układzie z jednej strony reprezentują interesy obywateli, a z drugiej wpływają na realne decyzje polityczne. Wśród wielu sposobów definiowania partii warto zwrócić uwagę na ten, który ukazuje wzajemne relacje pomiędzy jej reprezentatywnym charakterem (w znaczeniu agregacji i prezentacji interesów społecznych) a możliwością zdobycia i sprawowania przez nią władzy. Pozwala to na ukazanie specyficznej roli, jaką partia odgrywa w procesie wyborczym2.

  • E-ISBN-13: 978-83-226-3270-3
  • Page Count: 194
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish