Review: Krystyna Leszczyńska (red.), "Rzeczpospolita Polska 1989–2009. Problemy wybrane". Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010 Cover Image

Recenzja: Krystyna Leszczyńska (red.), "Rzeczpospolita Polska 1989–2009. Problemy wybrane". Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010
Review: Krystyna Leszczyńska (red.), "Rzeczpospolita Polska 1989–2009. Problemy wybrane". Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010

Author(s): Rafał Glajcar
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 10
  • Page Range: 207-214
  • Page Count: 8
  • Language: Polish