Liberation of Belgrade in 1944 Cover Image
 • Offer for Individuals Only 30.00 €

Ослобођење Београда 1944.
Liberation of Belgrade in 1944

Contributor(s): Aleksandar Životić (Editor), Aleksej J. Timofejev (Editor), Miladin Milošević (Editor), Andrej Borisovič Edemski (Editor), Anatolij Anikejev (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Diplomatic history, Military history, Political history, Recent History (1900 till today), Special Historiographies:, Government/Political systems, International relations/trade, WW II and following years (1940 - 1949), History of Communism, Fascism, Nazism and WW II
Published by: Institut za noviju istoriju Srbije
Keywords: Yugoslavia; liberation of Belgrade; Germans; occupation; military history; Red Army; USSR; Soviet Union; The Second World War; Josip Broz Tito; Stalin; international relations; diplomacy; communism; regime;
Summary/Abstract: Други светски рат је на простору Србије и Југославије оставио трајне последице, које су поред својих глобалних обележја имале и низ локалних особености. У свести низа генерација сачувало се сећање на хиљаде изгубљених људских живота, уништену економију, разорену инфраструктуру, тешке материјалне губитке, трагичне људске судбине, небројене цивилне жртве, изгубљене наде, срушене младости, недочекане старости, недосањану будућност, разбијене и расуте породице, револуционарне промене, војне сукобе, стране интервенције и крваве грађанске сукобе. Као такве, локалне особености Другог светског рата на простору Србије и Југославије током минулих деценија су представљале повод за озбиљне друштвене расправе, идеолошке стереотипе и тумачења. Често употребљаване и злоупотребљаване чињенице о Другом светском рату на тим просторима биле су предмет низа манипулација. [...]

 • Print-ISBN-13: 978-86-7005-080-8
 • Page Count: 602
 • Publication Year: 2010
 • Language: Russian, Serbian
Московские годы Иосипа Броза Тито: Предыстория Партизана

Московские годы Иосипа Броза Тито: Предыстория Партизана
(The Moscow Years of Josip Broz Tito: The Pre-History of the Partisans)

 • Price: 4.50 €
Емигрантска влада Краљевине Југославије о југословенско-совјетским односима (погледи Милана Гавриловића)

Емигрантска влада Краљевине Југославије о југословенско-совјетским односима (погледи Милана Гавриловића)
(The Exile Government of the Kingdom of Yugoslavia on the Yugoslav-Soviet Relation (Views of Milan Gavrilović))

 • Price: 5.00 €
Србија под Немачком окупацијом у Другом светском рату

Србија под Немачком окупацијом у Другом светском рату
(Serbia Under German Occupation in WWII. Characteristics of the Occupation Administration)

 • Price: 5.00 €
Однос немачког окупатора према домаћим сарадницима у Србији 1941–1944.

Однос немачког окупатора према домаћим сарадницима у Србији 1941–1944.
(The Attitude of German Occupiers toward Local Collaborators in Serbia 1941–1944)

 • Price: 4.50 €
Москва и антифашистское движение И. Броз Тито (январь – начало октября 1944 г.)

Москва и антифашистское движение И. Броз Тито (январь – начало октября 1944 г.)
(Moscow and the Anti-Fascist Movement J. Broz Tito (January - early October 1944))

 • Price: 6.00 €
Четници и Црвена армија у Србији 1944. године

Четници и Црвена армија у Србији 1944. године
(The Chetniks and the Red Army in Serbia in 1944)

 • Price: 4.50 €
Први Титов сусрет са Стаљином

Први Титов сусрет са Стаљином
(Tito’s First Meeting With Stalin)

 • Price: 4.50 €
Совјетски ратни заробљеници у Југославији (1943–1944)

Совјетски ратни заробљеници у Југославији (1943–1944)
(Soviet POWs in Yugoslavia (1943–1944))

 • Price: 4.50 €
Београд 20. октобра 1944. године

Београд 20. октобра 1944. године
(Belgrade 1944, October 20)

 • Price: 4.50 €
Црвена aрмија на Дунаву, ослобођење Београда и тежње Срба из Румуније ка присаједињењу Југославији 1944–1945.

Црвена aрмија на Дунаву, ослобођење Београда и тежње Срба из Румуније ка присаједињењу Југославији 1944–1945.
(The Red Army on the Danube, the Liberation of Belgrade and the Desire of the Serbs from Romania to be United With Yugoslavia)

 • Price: 4.50 €
Војвођански Немци у октобру 1944.

Војвођански Немци у октобру 1944.
(The Vojvodina Germans in October 1944)

 • Price: 5.00 €
Участие СССР в депортации Немцев с территории Югославии после Второй Мировой Войны (1944–1946 г.)

Участие СССР в депортации Немцев с территории Югославии после Второй Мировой Войны (1944–1946 г.)
(USSR Participation in the Deportation of Germans from the Territory of Yugoslavia after the Second World War (1944–1946))

 • Price: 4.50 €
Искуство сучељавања: Црвеноармејци и становништво Србије

Искуство сучељавања: Црвеноармејци и становништво Србије
(The Experience of Confrontation: Red Army Soldiers and the Population of Serbia)

 • Price: 5.00 €
Совјетска помоћ међународном признању Народноослободилачког покрета на крају Другог светског рата

Совјетска помоћ међународном признању Народноослободилачког покрета на крају Другог светског рата
(Soviet Aid toward International Recognition of the People’s Liberation Movement at the End of WWII)

 • Price: 4.50 €
Отношение Вашингтона к участию Красной армии в освобождении Югославии

Отношение Вашингтона к участию Красной армии в освобождении Югославии
(Washington's View of the Red Army's Participation in the Liberation of Yugoslavia)

 • Price: 5.00 €
Совјетски савез и формирање југословенских снага безбедности (1944–1945)

Совјетски савез и формирање југословенских снага безбедности (1944–1945)
(USSR and the Creation of the Security Apparatus in Yugoslavia 1944–1945)

 • Price: 4.50 €
Југославија, велике силе и питање статуса Јулијске крајине 1943–1945.

Југославија, велике силе и питање статуса Јулијске крајине 1943–1945.
(Yugoslavia, Great Powers and the Question of Venezia Giulia 1943–1945)

 • Price: 4.50 €
Совјетски савез и Југославија на крају Другог светског рата 1944–1945.

Совјетски савез и Југославија на крају Другог светског рата 1944–1945.
(The Soviet Union and Yugoslavia at the End of WWII 1944–1945)

 • Price: 4.50 €
Српско грађанство између Истока и Запада (1944–1945)

Српско грађанство између Истока и Запада (1944–1945)
(Serbian Bourgeoisie Between East and West (1944–1945))

 • Price: 4.50 €
Совјетски поглед на Балкан и југословенску доминацију у Албанији (1943–1947)

Совјетски поглед на Балкан и југословенску доминацију у Албанији (1943–1947)
(The Soviet View of the Balkans and the Yugoslav Domination in Albania (1943–1947))

 • Price: 5.00 €
Совјетски савез и југословенско-аустријски територијални спор после Другог светског рата

Совјетски савез и југословенско-аустријски територијални спор после Другог светског рата
(The Soviet Union and the Yugoslav-Austrian Territorial Dispute After WWII)

 • Price: 4.50 €
Научна сарадња Југославије и Совјетског савеза 1944–1947.

Научна сарадња Југославије и Совјетског савеза 1944–1947.
(Scientific Cooperation between Yugoslavia and USSR 1944–1947)

 • Price: 5.00 €
„Конструктивно васпитање“ најмлађих припадника југословенске заједнице. Совјетски модел на трагу „познавања наше сопствене проблематике“

„Конструктивно васпитање“ најмлађих припадника југословенске заједнице. Совјетски модел на трагу „познавања наше сопствене проблематике“
(„Constructive Education“ of the Youngest Members of the Yugoslav Community The Application of the Soviet Model for „Solving our Own Problems“)

 • Price: 4.50 €
Југославија, СССР и источноевропске земље 1944–1948.

Југославија, СССР и источноевропске земље 1944–1948.
(Yugoslavia, USSR and East European Countries 1944-1948)

 • Price: 5.00 €
У трагању за „новим човеком“: Врхунац културне сарадње Југославије и Совјетског савеза 1944–1948.

У трагању за „новим човеком“: Врхунац културне сарадње Југославије и Совјетског савеза 1944–1948.
(In the Search for the „New Man“: The Pinnacle of Cultural Cooperation Between Yugoslavia and the Soviet Union 1944–1948)

 • Price: 4.50 €
Совјетска обавештајна служба у Југославији 1944–1948. године

Совјетска обавештајна служба у Југославији 1944–1948. године
(The Soviet Intelligence Service in Yugoslavia 1944–1948)

 • Price: 4.50 €
Британски погледи на односе између југославије и СССР-а 1945–1947.

Британски погледи на односе између југославије и СССР-а 1945–1947.
(British Views on the Relations Between Yugoslavia and USSR 1945–1947)

 • Price: 4.50 €
Албания в политике Югославии и СССР в первые послевоенные годы по советским дипломатическим документам

Албания в политике Югославии и СССР в первые послевоенные годы по советским дипломатическим документам
(Albania in the Policy of Yugoslavia and USSR During the First Post-War Years, According to Soviet Diplomatic Documents)

 • Price: 5.00 €
Култура сећања на савезништво у Другом светском рату кроз називе улица, тргова и спомен-обележја

Култура сећања на савезништво у Другом светском рату кроз називе улица, тргова и спомен-обележја
(The Culture of Remembrance of the Alliance of WWII as Reflected in Names of Streets, Squares and Monuments)

 • Price: 4.50 €
20. октобар: Од ослобођења до окупације Београда (радикална трансформација једног политичког симбола)

20. октобар: Од ослобођења до окупације Београда (радикална трансформација једног политичког симбола)
(October 20: From Liberation to Occupation of Belgrade (Radical Transformation of a Political Symbol))

 • Price: 4.50 €
Проблема признания новой Югославии на завершающем этапе войны в освещении российской историографии

Проблема признания новой Югославии на завершающем этапе войны в освещении российской историографии
(The Problem of Recognizing the New Yugoslavia at the End of the Second World War in the Russian Historiography)

 • Price: 4.50 €
Радови о учешћу совјетских трупа у ослобођењу Југославије у часопису Војноисторијски гласник

Радови о учешћу совјетских трупа у ослобођењу Југославије у часопису Војноисторијски гласник
(Papers on the Participation of Soviet Troops in the Liberation of Yugoslavia in the Journal Vojnoistorijski Glasnik)

 • Price: 4.50 €
(Не)видљива места сећања

(Не)видљива места сећања
((In)visible Places of Remembrance)

 • Price: 4.50 €
Употреба квислинга у данашњој Србији

Употреба квислинга у данашњој Србији
(The Using Quislings in Modern Serbia)

 • Price: 4.50 €
Подаци о ауторима

Подаци о ауторима
(About the Authors)

 • Price: 4.50 €
Именски и географски индекс

Именски и географски индекс
(Nominal and Geographical Index)

 • Price: 4.50 €