Liberated Visibility Cover Image

Widzialność wyzwolona
Liberated Visibility

Contributor(s): Andrzej Gwóźdź (Editor), Natalia Gruenpeter (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Fine Arts / Performing Arts, Media studies, Communication studies, Film / Cinema / Cinematography
Published by: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Keywords: film; media; film studies; media studies; philosophy of technical image; apophatic techno-ontology; generative document; urban designing; video mapping of architecture; film trailer; mobile media; post-human cinema; virtual reality
Summary/Abstract: The collective work edited by Andrzej Gwóźdź and Natalia Gruenpeter (coediting) and published within the “Biblioteka Kwartalnika Filmowego” [Library of Kwartalnik Filmowy] – the book series under the auspices of “Kwartalnik Filmowy” [Film Quarterly], prepared by the Department of Cultural Anthropology, Film and Audiovisual Arts of the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences. The volume “Liberated Visibility” is the aftermath of the Second Congress of the Polish Society for Film and Media Studies, which took place in December 2016 in Kraków (Poland). The book gathers fifteen articles based on the papers presented at the congress (within the panel discussion under the same title as the book) and concerning a wide range of issues, such as philosophy of technical image, apophatic techno-ontology, generative document, video mapping of architecture, film trailer, mobile media, biological and post-human cinema or virtual reality. The volume is accompanied by English abstracts of the articles and English notes on authors and editors.

  • Print-ISBN-13: 978-83-65630-60-5
  • Page Count: 442
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish
Stopka redakcyjna

Stopka redakcyjna
(Imprint)

Widzialność i wyzwolenie: wymarzony dyskurs o mediach

Widzialność i wyzwolenie: wymarzony dyskurs o mediach
(Visibility and Emancipation: A Dream Discourse on Media)

Viléma Flussera filozofia obrazu technicznego

Viléma Flussera filozofia obrazu technicznego
(Vilém Flusser’s Philosophy of the Technical Image)

Przeświecenie – o wizjach elektralnych i dalej (pilot)

Przeświecenie – o wizjach elektralnych i dalej (pilot)
(Transparency – on Electral Visions and Beyond (Pilot))

Kwantowe „oko w ogniu”. W stronę apofatycznej techno-ontologii

Kwantowe „oko w ogniu”. W stronę apofatycznej techno-ontologii
(The Quantum “Eye on Fire”. Towards the Apophatic Techno-ontology)

Generatywny dokument – „Clouds” Jamesa George’a oraz Jonathana Minarda

Generatywny dokument – „Clouds” Jamesa George’a oraz Jonathana Minarda
(Generative Document – “Clouds” by James George and Jonathan Minard)

Designowanie kina w przestrzeniach miasta: wideomapowanie architektury

Designowanie kina w przestrzeniach miasta: wideomapowanie architektury
(Urban Designing – Video Mapping of Architecture)

Niebezpieczeństwa wyzwolonych spojrzeń. Obrazy macierzyństwa „Urodzonej w Berlinie” Joanny Rajkowskiej

Niebezpieczeństwa wyzwolonych spojrzeń. Obrazy macierzyństwa „Urodzonej w Berlinie” Joanny Rajkowskiej
(The Dangers of Liberated Gazes. Images of Motherhood in Joanna Rajkowska’s “Born in Berlin”)

Rozszerzenie – kondensacja – implozja. Zwiastun (trailer) filmowy jako nowy metajęzyk sztuk (audio)wizualnych

Rozszerzenie – kondensacja – implozja. Zwiastun (trailer) filmowy jako nowy metajęzyk sztuk (audio)wizualnych
(Expanded – Condensed – Imploded. Film Trailer as a New Meta-language in (Audio)Visual Arts)

Pośród (fikcyjnych?) obcych. Mobilne media w relacyjnej przestrzeni miasta

Pośród (fikcyjnych?) obcych. Mobilne media w relacyjnej przestrzeni miasta
(Among (Fictional?) Strangers. Mobile Media in the Relational Urban Space)

Paradoksalne obrazy Błękitnej Planety. Od „Blue Marble” do DSCOVR:EPIC

Paradoksalne obrazy Błękitnej Planety. Od „Blue Marble” do DSCOVR:EPIC
(The Blue Planet’s Paradoxical Images. From “Blue Marble” to DSCOVR:EPIC)

O możliwości kina biologicznego i post-ludzkiego. Między etologią, „assistive technologies” i cybersztuką

O możliwości kina biologicznego i post-ludzkiego. Między etologią, „assistive technologies” i cybersztuką
(On The Possibility of Biological and Post-Human Cinema. Between Ethology, Assistive Technologies and Cyberarts)

Ekonomia uwagi w ekosystemie mediów

Ekonomia uwagi w ekosystemie mediów
(The Economy of Attention in Media Ecosystem)

Kino w wirtualnej rzeczywistości, wirtualna rzeczywistość w kinie. Manifestacja kinostalgii czy mediofilii?

Kino w wirtualnej rzeczywistości, wirtualna rzeczywistość w kinie. Manifestacja kinostalgii czy mediofilii?
(Cinema in the Virtual Reality, Virtual Reality in the Cinema. The Demonstration of the Cinestalgia or Mediaphilia?)

Dotyk i dotykalność: ekranów, obrazów i widzów

Dotyk i dotykalność: ekranów, obrazów i widzów
(Touching and Being Touched: Tactility of the Screens, Images and Viewers)

Archeologia nowych mediów (wystawa intermedialna)

Archeologia nowych mediów (wystawa intermedialna)
(Archeology of New Media Problems and Methodology of Research (Intermedia Exhibition))

Streszczenia

Streszczenia
(Abstracts)

Abstracts

Abstracts
(Abstracts)

Noty o autorach i redaktorach

Noty o autorach i redaktorach
(Notes on Authors and Editors)

Notes on Authors and Editors

Notes on Authors and Editors
(Notes on Authors and Editors)