Assessment and measurement of language proficiency. Selected theoretical and practical aspects Cover Image
 • Offer for Individuals Only 13.00 €

Ocenianie i pomiar biegłości językowej. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne
Assessment and measurement of language proficiency. Selected theoretical and practical aspects

Contributor(s): Danuta Gabryś-Barker (Editor), Ryszard Kalamarz (Editor)
Subject(s): Language studies, Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics, Philology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: evaluation; testing; language proficiency; CEFR; foreign language teaching; testing techniques; teaching materials
Summary/Abstract: The volume deals with various aspects of student assessment and language proficiency in the glottodidactic process, as well as problems faced by foreign language teachers at different stages of education. This volume includes texts by Authors who are researchers of learning and teaching processes at an academic level, as well as those who are more oriented towards practical considerations regarding the evaluation of language proficiency in the context of language learning at university classes or at school. The monograph covers two main thematic areas: the issue of different forms of evaluation and validation processes of language measurement tools, and presents the problems faced by teachers in specific cases, illustrating them with possible solutions through the use of innovative forms of student evaluation. The monograph includes interesting material both in theoretical and practical aspects. This volume is aimed at teachers of glottodactics at different levels of foreign language teaching, who are offered new solutions for the evaluation of language proficiency in different learning contexts.

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3054-9
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3053-2
 • Page Count: 262
 • Publication Year: 2016
 • Language: English, French, Polish
Zmienne losy innowacji edukacyjnych na przykładzie CEFR

Zmienne losy innowacji edukacyjnych na przykładzie CEFR
(The Changing Fates of Educational Innovations on the Example of the CEFR)

 • Price: 4.50 €
Ilustracja jako narzędzie w materiałach testujących znajomość języka angielskiego u dzieci

Ilustracja jako narzędzie w materiałach testujących znajomość języka angielskiego u dzieci
(The Changing Fates of Educational Innovations on the Example of the CEFR)

 • Price: 4.50 €
Using Interactive Whiteboard Technology for Providing Formative Assessment During Academic Writing Classes

Using Interactive Whiteboard Technology for Providing Formative Assessment During Academic Writing Classes
(Using Interactive Whiteboard Technology for Providing Formative Assessment During Academic Writing Classes)

 • Price: 4.50 €
Le rôle de l’évaluation formative dans la création du matériel didactique en fonction des besoins spécifiques des apprenants : exemple de l’enseignement/apprentissage du français – langue troisième

Le rôle de l’évaluation formative dans la création du matériel didactique en fonction des besoins spécifiques des apprenants : exemple de l’enseignement/apprentissage du français – langue troisième
(The role of formative assessment in the development of teaching materials adapted to pupils' needs, using the example of the teaching/learning the French language as a third language)

 • Price: 4.50 €
L’évaluation en langues étrangères via la plateforme d’apprentissage Moodle : questions pratiques

L’évaluation en langues étrangères via la plateforme d’apprentissage Moodle : questions pratiques
(Evaluation in language teaching through the Moodle learning platform: practical issues)

 • Price: 4.50 €
Ocenianie kształtujące na zajęciach z języka obcego we wczesnej edukacji

Ocenianie kształtujące na zajęciach z języka obcego we wczesnej edukacji
(Formative Assessment in Early Foreign Language Education)

 • Price: 4.50 €
Ocenianie kształtujące na lekcjach języka hiszpańskiego w polskim gimnazjum

Ocenianie kształtujące na lekcjach języka hiszpańskiego w polskim gimnazjum
(Formative Assessment in Spanish Language Classes at a Polish Secondary School)

 • Price: 4.50 €
Ewaluacja a czynniki wpływające na stopień przygotowania się uczniów do różnych form weryfikacji kompetencji językowych

Ewaluacja a czynniki wpływające na stopień przygotowania się uczniów do różnych form weryfikacji kompetencji językowych
(Evaluation and Factors Influencing the Level of Preparedness for Different Forms of Language Skills Assessment Among Students)

 • Price: 4.50 €
Language Test Validation: Selected Procedures Illustrated with ACERT Examples

Language Test Validation: Selected Procedures Illustrated with ACERT Examples
(Language Test Validation: Selected Procedures Illustrated with ACERT Examples)

 • Price: 4.50 €
Selected Statistical Procedures for Evaluating the Usefulness of Classroom Tests

Selected Statistical Procedures for Evaluating the Usefulness of Classroom Tests
(Selected Statistical Procedures for Evaluating the Usefulness of Classroom Tests)

 • Price: 4.50 €
Realizacja wymagań dotyczących kształcenia językowego na wyższych uczelniach na podstawie analizy wybranych przykładów

Realizacja wymagań dotyczących kształcenia językowego na wyższych uczelniach na podstawie analizy wybranych przykładów
(Implementation of Language Teaching Standards at Universities. A Sample Study)

 • Price: 4.50 €
Szanse aplikacji metod ewaluacji w nauczaniu łaciny na poziomie dwusemestralnego lektoratu

Szanse aplikacji metod ewaluacji w nauczaniu łaciny na poziomie dwusemestralnego lektoratu
(The Possibility of Applying Evaluation Methods in Teaching Latin as a Two-Semester Course)

 • Price: 4.50 €
Nauczanie i sprawdzanie poziomu biegłości językowej dla języka łacińskiego jako obcego według wytycznych ESOKJ

Nauczanie i sprawdzanie poziomu biegłości językowej dla języka łacińskiego jako obcego według wytycznych ESOKJ
(Teaching and Evaluating Language Skills in Latin, According to the Standards of CEFR)

 • Price: 4.50 €
Language-Testing Ideology from an ELF Perspective – Scheme of a Study

Language-Testing Ideology from an ELF Perspective – Scheme of a Study
(Language-Testing Ideology from an ELF Perspective – Scheme of a Study)

 • Price: 4.50 €
Ocenianie uczniów z dysleksją w kontekście nauki języków obcych

Ocenianie uczniów z dysleksją w kontekście nauki języków obcych
(Evaluating Dyslexic Students in the Context of Foreign Language Teaching)

 • Price: 4.50 €
Elementy coachingu jako narzędzie procesu nauczania i oceniania w dydaktyce języka obcego

Elementy coachingu jako narzędzie procesu nauczania i oceniania w dydaktyce języka obcego
(Elements of Coaching as a Tool of Teaching and Evaluation in Foreign Language Didactics)

 • Price: 4.50 €
„Dobra robota!”, czyli o informacji zwrotnej i elementach coachingu w pracy z dorosłym uczniem na zajęciach językowych

„Dobra robota!”, czyli o informacji zwrotnej i elementach coachingu w pracy z dorosłym uczniem na zajęciach językowych
(“Good job!” Or, on Feedback and Elements of Coaching in Teaching Foreign Languages to Adults)

 • Price: 4.50 €