Fantastic Narratives Cover Image

Narracje fantastyczne
Fantastic Narratives

Contributor(s): Ksenia Olkusz (Editor), Krzysztof M. Maj (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Visual Arts, Studies of Literature, Film / Cinema / Cinematography, Philology, Theory of Literature
Published by: Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Keywords: fantastic;fantasy;fantasy fiction;fantasy genre;science fiction;science fiction literature;science fiction films;science fiction studies;fantastic art;fantastic chronotop;fantasy and horror;fantasy literature;fantasy and imagination;allotopia;allohistory;
Summary/Abstract: Książka Narracje fantastyczne pod wspólną redakcją Kseni Olkusz i Krzysztofa M. Maja jest piątym tomem serii „Perspektywy Ponowoczesności”, zbierającym na blisko siedmiuset stronach trzydzieści tekstów naukowych rozpatrujących szeroko pojętą fantastykę z perspektywy ponowoczesnej, transdyscyplinarnej i światocentrycznej zarazem. Z recenzji prof. dr hab. Anny Łebkowskiej (Uniwersytet Jagielloński): Tom „Narracje fantastyczne” to zbiór studiów poświęconych ważnym współczesnym zjawiskom obecnym w literaturze, filmie, grach komputerowych i szeroko rozumianym świecie kultury. Wśród jego wielu zalet wymienić należy na pierwszym miejscu opracowanie mocnych podstaw teoretycznych. Autorzy podważają paradygmat tekstocentryczny i opisują zjawisko zwrotu światocentrycznego, przekonująco je udokumentowując. Przedstawione w tomie studia pozwalają nie tylko usytuować współczesne narracje fantastyczne na tle przemian światopoglądowych, teorii filozoficznych i kulturowych, ale zarazem ukazać ich wyraźne powiązania z namysłem nad ponowoczesnością. Książka zaleca się także – między innymi – ważnymi głosami na temat sporów wokół współczesnego kanonu fantastyki, rozważaniami poświęconymi figurze cyborga w świetle teorii posthumanistycznych czy zagadnieniu transfikcjonalności. Zgodnie z przyjętą ramą światocentryczną w osobnej części tomu znajdziemy studia na temat przestrzeni: głównie miasta i społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem problemu utopii, a także rozprawy, których autorzy skoncentrowali się na kwestiach temporalnych (tu m.in. historie alternatywne). Rozległe spektrum badanych problemów dopełnione zostało przez – poparte gruntownymi analizami – interpretacje zjawisk obecnych w wielu mediach. Należy z całym przekonaniem stwierdzić, że tom oddawany do rąk czytelnika stanowi cenną inicjatywę badawczą.

  • E-ISBN-13: 978-83-942923-2-4
  • Page Count: 689
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish
Światy poza światem

Światy poza światem
(Worlds Beyond the World)

Fantasy i postmodernizm

Fantasy i postmodernizm
(Fantasy and Postmodernism)

Narracje transfikcjonalne na przykładzie serialu Once Upon A Time"

Narracje transfikcjonalne na przykładzie serialu Once Upon A Time"
(Transfictional Narratives: A Study of "Once Upon A Time")

O miłości cyborgów w filmach "Uncanny" i "Sight" oraz serialach "Black Mirror" i "Westworld" w świetle wybranych teorii posthumanistycznych

O miłości cyborgów w filmach "Uncanny" i "Sight" oraz serialach "Black Mirror" i "Westworld" w świetle wybranych teorii posthumanistycznych
(On Cyborgs’ Love in Films "Uncanny" and "Sight" as well as in TV Series "Black Mirror" and "Westworld" in the Light of Selected Posthuman Theories)

Larp "College of Wizardry" jako produkt i platforma aktywizmu społecznego

Larp "College of Wizardry" jako produkt i platforma aktywizmu społecznego
(LARP "College of Wizardry" as a Product and Platform for Social Activism)

Radykalne głosy, marginalne spojrzenia

Radykalne głosy, marginalne spojrzenia
(Radical Voices, Marginal Perspectives)

Kobiety, które budzą niepokój – kategoria fantastyki w działaniach kreatywnych Alexandra McQueena

Kobiety, które budzą niepokój – kategoria fantastyki w działaniach kreatywnych Alexandra McQueena
(Women Who Disturb Others—the Categories of the Fantastic in Creative Activities of Alexander McQueen)

Fantastyczny tygiel

Fantastyczny tygiel
(A Fantastic Crucible)

"Koralina" Neila Gaimana w realizacjach teatru lalek w Polsce

"Koralina" Neila Gaimana w realizacjach teatru lalek w Polsce
(Neil Gaiman’s Coraline in Polish Puppet Theatres Performances)

"Pan Lodowego Ogrodu" Jarosława Grzędowicza, czyli o (nie)możliwości utopii

"Pan Lodowego Ogrodu" Jarosława Grzędowicza, czyli o (nie)możliwości utopii
("The Lord of the Ice Garden" by Jarosław Grzędowicz: An Argument on the Impossibility of Utopia)

Czym są gnostyckie dystopie?

Czym są gnostyckie dystopie?
(What are Gnostic dystopias?)

Widmowy status utopii w klasycznym Hollywoodzie

Widmowy status utopii w klasycznym Hollywoodzie
(The Spectral Status of Utopia in Classical Holywood Cinema)

Metropolis Fritza Langa jako pierwowzór i inspiracja współczesnych filmowych dystopii

Metropolis Fritza Langa jako pierwowzór i inspiracja współczesnych filmowych dystopii
(Fritz Lang’s Metropolis as a Framework and Inspiration for Contemporary Cinematic Dystopias)

Nowoczesność i zagłada w filmowej dystopii Brunona Gamulina "Sedma kronika"

Nowoczesność i zagłada w filmowej dystopii Brunona Gamulina "Sedma kronika"
(Modernity and Holocaust in Bruno Gamulin’s "Sedma kronika" Dystopian Film)

Media w światach dystopijnych

Media w światach dystopijnych
(Media in Dystopian Worlds)

Miasta-światy

Miasta-światy
(Cities-Worlds)

Wampir nie potrafi żyć na odludziu

Wampir nie potrafi żyć na odludziu
(A Vampire Cannot Live in the Outskirts)

Subwersywny potencjał wypartego

Subwersywny potencjał wypartego
(Subversive Potential of the Repressed)

Oniryczna kreacja zatopionego miasta w "Bestiarium" Tomasza Różyckiego

Oniryczna kreacja zatopionego miasta w "Bestiarium" Tomasza Różyckiego
(Oneiric Creation of Flooded City in Tomasz Różycki’s "Bestiarium")

Co narracja postapokaliptyczna może powiedzieć o społeczeństwie?

Co narracja postapokaliptyczna może powiedzieć o społeczeństwie?
(What Post-apocalyptic Fiction Can Tell Us about a Society?)

Gdy zabrakło bohaterów, zostali tylko stalkerzy

Gdy zabrakło bohaterów, zostali tylko stalkerzy
(When Heroes are Gone, Stalkers Remain)

Rycerz przyszłości czy ożywiona zbroja?

Rycerz przyszłości czy ożywiona zbroja?
(Knight of the Future or the Animated Armour?)

Świat i historia – "Monastyr: Fabularna gra dark fantasy"

Świat i historia – "Monastyr: Fabularna gra dark fantasy"
(World and History – "Monastyr: Dark Fantasy Role-Playing Game")

Historia jako parodia. "Saga o Wiedźminie" Andrzeja Sapkowskiego

Historia jako parodia. "Saga o Wiedźminie" Andrzeja Sapkowskiego
(History as a Parody. Andrzej Sapkowski’s "The Witcher Saga")

Polska niezwyciężona

Polska niezwyciężona
(Invincible Poland)

"Ikaromenippos" – starożytny dialog o locie na Księżyc i do niebiańskiej siedziby bogów

"Ikaromenippos" – starożytny dialog o locie na Księżyc i do niebiańskiej siedziby bogów
("Ikaromenippos": an Ancient Dialogue on the Flight to the Moon and the Celestial Seat of the Gods)

Bułhakow czy Castaneda czasów popkultury?

Bułhakow czy Castaneda czasów popkultury?
(Bulgakov or Castaneda of Popular Culture?)

Ofiara czy drapieżca? Kobieta-potwór w wybranych powieściach Aleksieja Szołochowa

Ofiara czy drapieżca? Kobieta-potwór w wybranych powieściach Aleksieja Szołochowa
(Victim or predator? Female Monster in Alexei Sholokhov’s Selected Novels)

Gotyckie figuracje Innego a problem winy, przemocy i braku solidarności w powieści "Przeklęci" Joyce Carol Oates

Gotyckie figuracje Innego a problem winy, przemocy i braku solidarności w powieści "Przeklęci" Joyce Carol Oates
(Gothic figurations of the Other and the Problem of Guilt, Violence and the Lack of Solidarity in Joyce Carol Oates’s "The Accursed")

Umierająca, rozwiązła, szukająca miłości. Przygody Alicji w XXI wieku

Umierająca, rozwiązła, szukająca miłości. Przygody Alicji w XXI wieku
(Dying, Dissolute, Searching for Love. Adventures of Alice in the Twenty-first Century)

Dwa starcia z Królową Elfów w prozie Terry’ego Pratchetta

Dwa starcia z Królową Elfów w prozie Terry’ego Pratchetta
(Two Encounters with the Queen of Elves in Terry Pratchett’s Fiction)