Challenges and Threats for International and National Security at the End of the Second Decade of the 21st Century Cover Image
 • Offer for Individuals Only 10.00 €

Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego pod koniec drugiej dekady XXI wieku
Challenges and Threats for International and National Security at the End of the Second Decade of the 21st Century

Contributor(s): Katarzyna Czornik (Editor), Monika Szynol (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Political Sciences, Security and defense
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: international security; national security
Summary/Abstract: This publication aims to diagnose the most important threats to international and national security at the end of the second decade of the 21st century. The emphasis has been placed on presenting the main challenges and threats that occur in the European and global system of international security. What constitutes an important objective of the collection is to show how the international security system has evolved on the regional – both European and global – scale in the second decade of the 21st century, and to point out the challenges and threats to national and international security connected with it. It is important not only to identify the current threats, but also the potential ones, against which measures can be taken already today thanks to an accurate “interpretation” of the developments in the international security system, both in individual regions of the world and on a global scale. One of the objectives of the collection is to show some threats to internal and external security of Poland, especially in the context of increased threats of terrorism and illegal migration.

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3378-6
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3377-9
 • Page Count: 346
 • Publication Year: 2017
 • Language: Polish
Kierunki ewolucji europejskiego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego w drugiej dekadzie XXI w.

Kierunki ewolucji europejskiego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego w drugiej dekadzie XXI w.
(Directions of Evolution of the European System for International Security in the Second Decade of the 21st Century)

 • Price: 4.50 €
Kryzysy w Unii Europejskiej jako wyzwanie i zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego

Kryzysy w Unii Europejskiej jako wyzwanie i zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego
(Crises In the European Union As a Challenge and Threat to the European Security)

 • Price: 4.50 €
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI w.

Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI w.
(Common EU Policy for Security and Defense in the Second Decade of the 21st Century)

 • Price: 4.50 €
Ewolucja unipolarnego systemu międzynarodowego i jej implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego

Ewolucja unipolarnego systemu międzynarodowego i jej implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego
(Evolution of Unipolar International System and its Implications for international security)

 • Price: 4.50 €
Bliski Wschód jako region ścierania się interesów mocarstw regionalnych i globalnych. Implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego

Bliski Wschód jako region ścierania się interesów mocarstw regionalnych i globalnych. Implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego
(Middle East As the Region Where Interests of Regional and Global Powers Clash. Implications for International Security)

 • Price: 4.50 €
Potencjał ogólny, znaczenie i wyzwania Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS)

Potencjał ogólny, znaczenie i wyzwania Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS)
(Power, Significance and Challenges of the Economic Community of West African States (ECOWAS))

 • Price: 4.50 €
Militarne aspekty pierwszego dwudziestolecia XXI w.

Militarne aspekty pierwszego dwudziestolecia XXI w.
(Military Aspects of the First Two Decades in the 21st Century)

 • Price: 4.50 €
Cyberdżihad w połowie drugiej dekady XXI w.: formy – metody – strategie dystrybucji

Cyberdżihad w połowie drugiej dekady XXI w.: formy – metody – strategie dystrybucji
(Cyber jihad in the Middle of the Second Decade of the 21st Century: Forms – Methods – Distribution Strategies)

 • Price: 4.50 €
Terroryzm CBRN – wyzwanie dla służb i administracji publicznej

Terroryzm CBRN – wyzwanie dla służb i administracji publicznej
(CBRN Terrorism – a Challenge for Public Services and Administration)

 • Price: 4.50 €
Zagrożenie terroryzmem w kontekście międzynarodowej informacji realizowanej przez Biuro Współpracy Międzynarodowej KGP

Zagrożenie terroryzmem w kontekście międzynarodowej informacji realizowanej przez Biuro Współpracy Międzynarodowej KGP
(The Threat of Terrorism in the Context of International Information Handled by the International Cooperation Office of the Polish Police Headquarters)

 • Price: 4.50 €
Bezpieczeństwo osobowe = osobiste

Bezpieczeństwo osobowe = osobiste
(Personnel Security = Personal Security)

 • Price: 4.50 €
Wpływ migracji na rozwój przestępczości zorganizowanej, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości narkotykowej

Wpływ migracji na rozwój przestępczości zorganizowanej, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości narkotykowej
(The Impact of Migration on the Development of Organized Crime with Particular Emphasis on Drug-related Crime)

 • Price: 4.50 €
Przestępczość narkotykowa na przykładzie województwa śląskiego – zagrożenia lokalne i zewnętrzne – międzynarodowe

Przestępczość narkotykowa na przykładzie województwa śląskiego – zagrożenia lokalne i zewnętrzne – międzynarodowe
(Drug-related Crime on the Example of Silesian Voivodeship – Local and External – International Threats)

 • Price: 4.50 €
Polski system penitencjarny wobec kobiet w XXI w.

Polski system penitencjarny wobec kobiet w XXI w.
(Polish Penitentiary System Versus Women in the 21st Century)

 • Price: 4.50 €