Poles and Germans in the European Union (2004-2009). Main problems and challenges Cover Image

Polacy i Niemcy w Unii Europejskiej (2004-2009). Główne problemy i wyzwania
Poles and Germans in the European Union (2004-2009). Main problems and challenges

Author(s): Bogdan Koszel
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Governance, International relations/trade, EU-Accession / EU-DEvelopment, Geopolitics
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
Keywords: Poland; Germany; European Union
Summary/Abstract: Polska i Niemcy mają wspólne interesy w Unii, przede wszystkim zaś mają do odegrania znaczącą rolę w realizacji tzw. wschodniego wymiaru Unii Europejskiej. Wspólnie dążyć powinny do stworzenia w Europie Środkowej nakreślonego w traktacie amsterdamskim obszaru „wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa". Do współpracy z Niemcami w UE Polska powinna podchodzić racjonalnie, kierując się nie doraźnymi korzyściami, czy resentymentami, lecz z szacunkiem dla interesów własnych i partnera. Należy przy tym mieć świadomość, że w historii Unii Europejskiej nie było dotąd żadnej poważniejszej inicjatywy, która przyjęłaby się bez aprobaty Niemiec. Polityka sacro egoismo i kierowanie się wyłącznie interesami narodowymi łatwo może prowadzić do izolacji Polski w Unii Europejskiej.

  • Page Count: 73
  • Publication Year: 2010
  • Language: Polish