Book Reviews Cover Image

Oceny i omówienia
Book Reviews

Author(s): Krzysztof Jaskułowski, Anna Szczepańska, Tomasz Paluszyński, Piotr Cichoracki, Krzysztof Malinowski, Piotr Cichocki, Bogdan Koszel, Pawel Duber, Karolina Podgórska, Marceli Kosman
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

Summary/Abstract: Reviewed books: PIOTR A. ŚWITALSKI: Niecierpliwość świata. Uwagi o polityce międzynarodowej czasu globalizacji, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008, 172 ss. JACEK CZAPUTOWICZ (red.): Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, sąsiedzi, PISM, Warszawa 2008, 376 ss. LAETITIA VAN EECKHOUT: L`immigration, Odile Jacob & La Docummentation Française, Paris 2007, 181 ss. JAN-WERNER MÜLLER: Constitutional Patriotism, Princeton University Press, Princeton 2007, 177 ss. STEFAN BIELAŃSKI: Koncepcje Europejskiej Wspólnoty Obronnej we włoskiej myśli politycznej lat 50. i 60. XX wieku, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, 192 ss. PRZEMYSŁAW OLSTOWSKI: Obóz pomajowy w województwie pomorskim w latach 1926-1939, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2008, 370 ss. ZBIGNIEW DWORECKI: Poznańskie i Piłsudski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, 358 ss. JÓZEF OBRĘBSKI: Polesie. Studia etnosocjologiczne, t. 1, redakcja naukowa i wstęp Anna Engelking, Ofi cyna Wydawnicza, Warszawa 2007, 574 ss. GUSTAW MANTEUFFEL: Zarys z dziejów krain dawnych infl anckich czyli Infl ant właściwych (tak szwedzkich jako i polskich), Estonii z Ozylią, Kurlandii i Ziemi Piltyńskiej, wstęp, redakcja i opracowanie tekstu Krzysztof Zajs, Universitas, Kraków 2007, 326 ss. Cestou dĕjin, K poctĕ prof. Ph Dr. Svatavy Rakové, Csc. Uspořádala Eva Semotanová, Historický ústav, Praha 2007, t. 1-2, 418 + 508 ss.

  • Issue Year: 330/2009
  • Issue No: 03
  • Page Range: 251-288
  • Page Count: 38
  • Language: Polish