Reflection of Tradition Cover Image

Промишљања традиције
Reflection of Tradition

Folklore and Literary Research

Contributor(s): Boško Suvajdžić (Editor), Branko R. Zlatković (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Customs / Folklore
Published by: Институт за књижевност и уметност

  • Print-ISBN-13: 978-86-7095-207-2
  • Page Count: 738
  • Publication Year: 2014
  • Language: Serbian
Критичка фолклористика Ненада Љубинковића

Критичка фолклористика Ненада Љубинковића
(The Critical Folkloristics of Nenad Ljubinković)

Полемички глас српске науке о фолклору – Ненад Љубинковић

Полемички глас српске науке о фолклору – Ненад Љубинковић
(The Polemical Voice of the Serbian Study of Folklore – Nenad Ljubinković)

Мирјана Дрндарски – поклоник тумачења лингвистичких и литерарних појава у друштвено-историјском контексту

Мирјана Дрндарски – поклоник тумачења лингвистичких и литерарних појава у друштвено-историјском контексту
(Mirjana Drndarski – A Scholar Prone to Interpreting Linguistic and Literary Phenomena in a Social-Historical Context)

У Будима у бијела града. Прилог истраживању старине епског десетерца

У Будима у бијела града. Прилог истраживању старине епског десетерца
(U Budima u bijela grada. A Contribution to the Research on the Prehistory of the Epic Decasyllable)

Вино пију три добра јунака (сижејни потенцијал формуле у усменој поезији)

Вино пију три добра јунака (сижејни потенцијал формуле у усменој поезији)
(Three Brave Heroes Drinking Wine (The Sujet-Related Potential of Formulas in Oral Poetry))

Очи лажљиве, а срце соколово

Очи лажљиве, а срце соколово
(Lying Eyes, a Hawk’s Heart)

Вечна кућа у усменој епици

Вечна кућа у усменој епици
(Eternal Home in Oral Epic Poetry)

„Иво Сенковић и Ага од Рибника” – између бајковне структуре и херојске семантике

„Иво Сенковић и Ага од Рибника” – између бајковне структуре и херојске семантике
(“Ivo Senković and Aga of Ribnik” – between a Fairy-Tale Structure and Heroic Semantics)

„Орао се вијаше”. Над градом формула

„Орао се вијаше”. Над градом формула
(“Orao se vijaše”. Above the Town of the Formulas)

Цртице о физиономији и идентитету песама из Хекторовићевог Рибања и рибарског приговарања

Цртице о физиономији и идентитету песама из Хекторовићевог Рибања и рибарског приговарања
(Observations on the Profile and Identity of the Songs in Hektorović’s Fishing and Fishermen’s Talk)