Legal regulation of the same sex living communities in Croatia, Slovenia, Serbia and Bosnia and Herzegovina Cover Image

Pravna regulacija životnih zajednica istog spola u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i Bosni i Hercegovini
Legal regulation of the same sex living communities in Croatia, Slovenia, Serbia and Bosnia and Herzegovina

Contributor(s): Boris Krešić (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Law, Human Rights and Humanitarian Law, Sociology, Social differentiation, Family and social welfare
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: same-sex couple; same-sex families; legal regulation; Serbia; Croatia; BiH; Slovenia;
Summary/Abstract: Razvoj prava istospolnih partnera u Evropi se odvijao od potpunog nepriznavanja istospolnih odnosa do pravnog priznavanja roditeljstva istospolnim parovima. Odnosno od nepriznavanja istospolnih zajednica, pa sve do omogućavanja istospolnim partnerima da usvoje djecu. Pravilo koje je zajedničko svim savremenim državama jeste činjenica da su sve osobe jednake pred zakonom. Promjene u strukturi i konceptu porodičnih odnosa, posljedica su brze i neprestane evolucije porodice kao jedinke društva, te razvijanje načela individualizma i liberalizma u ličnim odnosima pojedinaca u društvu. U modernom društvu stalno se dešavaju brojne i raznovrsne promjene, od kojih su neke vrlo značajne i pomalo neočekivane, ako ne u smislu njihovog sadržaja i posljedica, onda, svakako, u pogledu brzine nastupanja i razvoja događaja koji tome prethode, ili ih simultano prate. Ovakav trend nije zaobišao ni važne društvene i pravne ustanove kakve su porodica, odnosno brak. Od kraja XX. vijeka nastupile su radikalne promjene u odnosu društva i države prema ovim kategorijama, naročito u smislu napuštanja isključivosti tradicionalnog koncepta braka i porodice i uvođenja u pravni poredak novih oblika životnih zajednica. Širi okvir ovakvog razvoja događaja, u značajnom dijelu ima svoje izvorište u individualističkoj filozofiji i na njoj zasnovanoj afirmaciji individualnih prava i sloboda. Danas je u većini zemalja istospolnim parovima dozvoljeno zaključenje životnog ili registrovanog partnerstva. Pri regulisanju pravnog režima u vezi sa istospolnim zajednicama, postavlja se pitanje prihvatljivosti takve regulacije sa aspekta morala društva. S druge strane, donošenje zakonodavnih akata o ovoj materiji, ponajprije zavisi i od političke klime koja trenutno vlada u predstavničkim tijelima.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-41-0
  • Page Count: 70
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian
UVOD

UVOD
(INTRODUCTION)

ZAJEDNICA ŽIVOTA OSOBA ISTOG SPOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ

ZAJEDNICA ŽIVOTA OSOBA ISTOG SPOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ
(COMMUNITY LIFE OF SAME-SEX IN CROATIA)

ZAJEDNICA ŽIVOTA OSOBA ISTOG SPOLA U REPUBLICI SLOVENIJI

ZAJEDNICA ŽIVOTA OSOBA ISTOG SPOLA U REPUBLICI SLOVENIJI
(COMMUNITY LIFE OF SAME-SEX IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA)

ZAJEDNICA ŽIVOTA OSOBA ISTOG SPOLA U REPUBLICI SRBIJI

ZAJEDNICA ŽIVOTA OSOBA ISTOG SPOLA U REPUBLICI SRBIJI
(COMMUNITY LIFE OF SAME-SEX IN THE REPUBLIC OF SERBIA)

PRAVA OSOBA ISTOSPOLNE ORIJENTACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

PRAVA OSOBA ISTOSPOLNE ORIJENTACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI
(RIGHTS OF HOMOSEXUAL PERSONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA)

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK
(CONCLUSION)