COMMUNITY LIFE OF SAME-SEX IN CROATIA Cover Image

ZAJEDNICA ŽIVOTA OSOBA ISTOG SPOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ
COMMUNITY LIFE OF SAME-SEX IN CROATIA

Author(s): Radenko Jotanović
Subject(s): Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Law, Human Rights and Humanitarian Law, Sociology, Family and social welfare
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: same sex couples; same-sex families; legal regulation; croatia;
Summary/Abstract: U Republici Hrvatskoj je donesen zakon kojim se reguliše zajednica života lica istog spola. Radi se o Zakonu o životnom partnerstvu osoba istog spola (u nastavku teksta Zakon), koji je na snazi od 5.8.2014. godine.5 Ovaj zakon je usvojio Hrvatski sabor na zasjedanju održanom 15.7.2014. godine sa 89 glasova „za“ i 16 glasova „protiv“. Na taj način je, pored bračne i vanbračne zajednice, koja je regulisana Obiteljskim zakonom,6 priznato i životno partnerstvo i neformalno (de facto) životno partnerstvo kao zajednice koje predstavljaju porodični život. Praktično to znači da se obje porodične zajednice, (van)bračna i (neformalno) životno partnerstvo, tretiraju na jednak način.

  • Page Range: 9-26
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian