OUTSIDE THE LAW: LEGAL REGULATION OF SAME-SEX COUPLES COMMUNITIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Cover Image

IZVAN ZAKONA: PRAVNA REGULACIJA ŽIVOTNIH ZAJEDNICA PAROVA ISTOG SPOLA U BOSNI I HERCEGOVINI
OUTSIDE THE LAW: LEGAL REGULATION OF SAME-SEX COUPLES COMMUNITIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Author(s): Natalija Petrić, Boris Krešić, Gordana Bosanac, Goran Selanec, Fedra Idžaković
Contributor(s): Vladana Vasić (Editor), Saša Gavrić (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Law, Human Rights and Humanitarian Law, Sociology, Social differentiation, EU-Legislation
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: BiH; same-sex union; gender; law; legal regulation; European and American court practices;
Summary/Abstract: Pravna regulacija zajednica života osoba istog spola najčešće se ne propisuje i ne ostvaruje unutar tradicionalno regulisanog instituta heteroseksualnog braka i porodice. Ovakav stav društva i velikog broja zakonodavaca doveo je do veoma rasprostranjene i načelno prihvaćene diskriminacije i nepriznavanja istospolnih parova, kao i netradicionalnih oblika porodice. Istospolni parovi su tako ostavljeni izvan zakona i uskraćena su im mnoga ekonomska i socijalna prava koja heteroseksualni bračni i vanbračni parovi uživaju što dodatno doprinosi socijalnoj isključenosti LGBT osoba, njihovoj marginalizaciji i nevidljivosti.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-43-4
  • Page Count: 122
  • Publication Year: 2016
  • Language: Bosnian