Investigating hate crimes. Handbook for Police Cover Image

Istraživanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje. Priručnik za policiju
Investigating hate crimes. Handbook for Police

Author(s): Dina Bajraktarević Pajević
Contributor(s): Jozo Blažević (Editor)
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Criminal Law, Human Rights and Humanitarian Law
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: hate crimes; investigation; police handbook;
Summary/Abstract: Unatoč nepostojanju općeprihvaćene definicije zločina iz mržnje, navedeni jezički konstrukt u pravilu obuhvata raznovrsna nezakonita, nasilna, destruktivna ponašanja ili zastrašivanja gdje je izvršitelj motiviran mržnjom (predrasudama) prema društvenoj grupi kojoj žrtva pripada (zaštićenim karakteristikama koje žrtva dijeli). Brzo, pravilno i učinkovito istraživanje, procesuiranje zločina iz mržnje je, s jedne strane, ključno za uvažavanje i očuvanje različitosti koje su prisutne u savremenom bosanskohercegovačkom društvu, dok je, s druge, neophodno da bi se kontrolirao rizik povećanja broja i intenziteta krivičnih djela počinjenih iz mržnje.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-46-5
  • Page Count: 70
  • Publication Year: 2016
  • Language: Bosnian